Tilburg staat borg voor aflossing van studenten in schuldregeling 

30 april 2021
Drie studenten op een rijtje

(Foto Jostijn Ligtvoet)

Door veranderingen in de wet kunnen studenten in een schuldregeling alleen nog maar aflossen vanuit het inkomen van een bijbaan, niet meer vanuit studiefinanciering. Tilburg vindt dit onaanvaardbaar en staat daarom borg voor de aflossing van 50 euro per maand.

De wijzigingen zitten in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Omdat niet meer vanuit de studiefinanciering afgelost kan worden, verlaagt de aflossingscapaciteit van de (met name niet werkende) student. Het risico bestaat daardoor dat schuldeisers niet meer meewerken aan een schuldregeling en dat studenten mogelijk hun studie afbreken om te gaan werken en te kunnen aflossen. Dit wil Tilburg niet. Daarom de gemeentelijke borgstelling voor de aflossing van 50 euro per maand. Dit maakt het mogelijk dat een student een schuldregeling kan aangaan en schulden al tijdens zijn studie kan beginnen af te betalen. De student moet het bedrag later terug betalen.

Actief helpen

Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid en Arbeidsparticipatie): “We willen onze inwoners actief hulp bieden bij het oplossen van schulden. Ook al is hier sprake van een landelijke weeffout in de wetgeving, als stadsbestuur voelen we ons verantwoordelijkheid om hier een lokale oplossing voor te bieden. We moeten voorkomen dat studenten gedwongen hun studie afbreken en daardoor minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, misschien zelfs in een sociaal isolement raken. Zeker studenten, die nog aan het begin staan van hun volwassen leven, moeten zo snel mogelijk uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst.”

De student houdt zelf de regie, maar wordt wel begeleid door team Schuldhulpverlening. Er ligt geen druk op de aflossing van het restant: de student kan het aflostempo zelf bepalen, in samenspraak met Schuldhulpverlening. Wethouder Esmah Lahlah: ”Met deze oplossing leveren we maatwerk en zetten we in op de eigen kracht van de student, die zo leert de regie te houden op de eigen financiële situatie. Maar het is wat ons betreft wel een tijdelijke oplossing. Ook voor deze groep inwoners moet het in de landelijke wetgeving structureel goed geregeld zijn. Daar gaan we zeker ook voor pleiten aan de landelijke overlegtafels en bij de wetgever.”

Neem voor meer informatie contact op met schuldhulpverlening@tilburg.nl.