Tilburg Trofee voor Miranda Winter

15 november 2019
Tilburg Trofee voor Miranda Winter

Miranda Winter, vrijwillig wijkwerker in de wijk Jeruzalem, heeft bij haar afscheid op 13 november de Tilburg Trofee gekregen. Locoburgemeester Berend de Vries reikte hem uit.

Miranda is een zeer betrokken en gedreven inwoner van de wijk Jeruzalem in Tilburg. Ze heeft een belangrijke, verbindende rol gehad in de wijk. Ze heeft een grote bijdrage geleverd aan de sociale cohesie in Jeruzalem. Miranda heeft de buurtkrant nieuw leven ingeblazen, activiteiten georganiseerd, zitting genomen in diverse overlegvormen en via wijkgerichte projecten de wijk fysiek en sociaal verder gebracht.

Schoon en veilig

Vanaf 2010 heeft Miranda Winter allerlei activiteiten georganiseerd, aangejaagd en gecoördineerd. Deze activiteiten waren onder andere gericht op de jeugd, behoud van groen en het buurthuis, sport en kunst en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn: Jeruzalem schoon en veilig, speeltuin Jeruzalem, behoud en renovatie van het buurthuis, wijklied - kinderkoor, kinderparticipatie en woonproject Jeruzalem. Door haar betrokkenheid bij en kennis van de buurt en de ontwikkelingen die er gaande waren, was Miranda eerst informeel, later ook formeel, echt een vertegenwoordiger van het bewonersbelang. Ze zorgde er altijd voor dat er aansluiting en communicatie was richting buurtbewoners. Dit deed ze door deel te nemen aan Bewonersbelang Jeruzalem, als vertegenwoordiging van de buurt aan te sluiten bij overleggen en samenwerkingen met Tiwos, gemeente en ContourdeTwern, aanwezig en betrokken te zijn bij allerlei bewonersavonden over inrichting openbare ruimte, ontwikkelingen nieuwbouw enz. Samen met bewoners en partners was ze een voorvechter van het behoud van Buurthuis, wat uiteindelijk heeft geleid tot een gerenoveerd Buurthuis.

Courant

Miranda heeft de wijkkrant, Jeruzalem Courant, mede nieuw leven ingeblazen en de krant een geweldige impuls gegeven. Ze schrijft artikelen, interviewt oude, nieuwe en toekomstige bewoners, werft vrijwilligers, coördineert de verspreiding van de krant en voert de financiële administratie. Als een wandelend nieuwsblad legde ze verbindingen tussen mensen en organisaties en was ze van alles op de hoogte.