Tilburg Trofee voor Reeshofbewoner Marco van Baar

13 september 2018
Foto van Marco van baar die de trofee krijgt van Mario Jacobs

Marco van Baar heeft de Tilburg Trofee ontvangen voor de inzet van zijn kennis en ervaring als geohydroloog voor het project verbreding en verdieping Wilhelminakanaal.

Locoburgemeester Mario Jacobs reikte de Tilburg Trofee uit tijdens een bijeenkomst van de Wijkraad Reeshof, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg.

Tijdens de uitvoering van de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal en het vervangen van 2 sluizen door één nieuwe sluis meldde zich Marco van Baar. Hij is bewoner van de Reeshof en geohydroloog van beroep. Op basis van zijn kennis en ervaring twijfelde hij over de juistheid van de geformuleerde uitgangspunten over de gesteldheid van de bodem. Hij constateerde dat als sluis II werd verwijderd en het kanaalpeil zou zakken, dit mogelijk nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor huizen (verzakking) en natuur (verdroging).

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben dit signaal serieus genomen en zijn nader onderzoek gaan doen. Op basis van onderzoeken, consultatie van externe deskundigen en andere bestuurlijk betrokken partijen, hebben Rijk, provincie en gemeente vastgesteld dat voor de herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het meeste draagvlak bestaat. De betrokken partijen hebben er daarom in december 2017 definitief voor gekozen sluis II niet weg te halen maar te herbouwen en het kanaalpeil niet te verlagen. Het is mede aan Marco van Baar te danken dat het mogelijke risico op verzakking van de huizen en verdroging van de natuur niet meer aan de orde is.

De Tilburg Trofee is een blijk van waardering van het college voor mensen en organisaties met bijzondere verdiensten voor Tilburg en die zich hebben bewezen als ambassadeur van de stad.