Tilburg Trofee voor Wim Doors

18 december 2017

Wim Doors uit Berkel-Enschot kreeg op 16 december de Tilburg Trofee voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter van Stichting Cultureel Centrum De Schalm in Berkel-Enschot.

Burgemeester Theo Weterings reikte de Tilburg Trofee uit tijdens het afscheid Wim Doors als voorzitter van De Schalm. Wim Doors (76) is sinds 2004 voorzitter van Stichting Cultureel Centrum De Schalm in Berkel-Enschot. De Schalm neemt al vijftig jaar een bijzondere, zelfstandige positie in binnen Berkel-Enschot en heeft een belangrijke sociale functie voor jong en oud. Wim Doors heeft een aanzienlijke rol gespeeld om de Schalm destijds weer op koers te krijgen. Toen hij aantrad als voorzitter zat de Schalm zowel bestuurlijk als financieel in zwaar weer. Er was geen sprake van een gezonde organisatie en de zelfstandigheid van het culturele centrum stond op het spel. Samen met de penningmeester/secretaris begon hij aan een intensieve reorganisatie van de Schalm. Dit leverde positieve resultaten op en in 2007 lag De Schalm weer op koers en was het bestuur weer op sterkte. Gedurende al deze jaren heeft de verhuizing van De Schalm van winkelcentrum Eikenbosch naar Koningsoord gespeeld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de realisatie van de nieuwe locatie in Koningsoord.

Op 30 september 2017 was de officiële opening. Nu de verhuizing klaar is, draagt Wim officieel het stokje over aan de nieuwe voorzitter op zaterdag 16 december aanstaande.