Tilburg versoepelt de TONK-regeling 

18 mei 2021
Aanvragen van TONK kan via tilburg.nl

Inwoners die het door de coronamaatregelen financieel lastig hebben, kunnen via de TONK-regeling hulp aanvragen. Het maximale bedrag dat aangevraagd kon worden, was 400 euro. Dit blijkt in veel gevallen niet voldoende. Daarom wordt dit maximum losgelaten. Aanvragen die al gedaan zijn, worden opnieuw bekeken.

Inwoners die door corona hun baan zijn kwijtgeraakt, of die hun werk niet of deels kunnen uitoefenen en dus in inkomen achteruit zijn gegaan, kunnen de TONK-regeling aanvragen. Net als in heel Nederland, vragen ook in Tilburg weinig inwoners de TONK aan. Daarom wordt de regeling nu versoepeld. De gemeente Tilburg geeft daarmee gehoor aan een oproep van minister Koolmees.

Niet iedereen voldoende geholpen

Afgelopen maanden kwamen er bij de gemeente iets minder dan 250 aanvragen binnen. Twee derde van de aanvragen is toegekend, alleen was niet iedereen voldoende geholpen met de maximale vergoeding van 400 euro per maand. “Dat gegeven, in combinatie met de oproep van minister Koolmees, maakt dat we de TONK-regeling versoepelen. Door het bedrag van 400 euro los te laten, kunnen we de daadwerkelijke noodzakelijke kosten van een huishouden vergoeden en dus ook andere noodzakelijke kosten als dat nodig is”, aldus wethouder Lahlah (bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie). 

De gemeente gaat eerdere aanvragen opnieuw beoordelen. Inwoners voor wie de 400 euro niet toereikend was, krijgen met terugwerkende kracht een aanvulling. Daarnaast benadert de gemeente ondernemers, die eerder gebruik maakten van andere regelingen zoals de Tozo. Met een aanpassing van de regels kunnen meer mensen alsnog in aanmerking komen. “Door de versoepeling hopen we dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de TONK. We nodigen iedereen uit om nog eens te kijken naar de voorwaarden en een aanvraag in te dienen, want niemand mag tussen wal en schip vallen. Trek dus aan de bel als je het door de coronacrisis financieel extra moeilijk hebt”, aldus wethouder Lahlah. 

TONK-regeling

TONK is bedoeld voor inwoners die te maken hebben met een inkomensterugval door corona en waarvoor andere regelingen geen of niet genoeg hulp bieden. De TONK wordt sinds maart door de gemeente Tilburg verstrekt en heeft als gift geen gevolgen voor de inkomstenbelasting of toeslagen. Het kabinet heeft 260 euro miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling. De TONK geldt voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 30 juni 2021. Bezoek voor meer informatie en het aanvraagformulier de pagina over TONK op deze website tilburg.nl.

  • Bezoek de pagina over TONK