Tilburg vindt mestfabriek op de Spinder niet passen

03 september 2021
Terrein de Spinder in Tilburg Noord

De gemeente vraagt de provincie om de huidige vergunning die het mogelijk maakt om op de Spinder een mestfabriek te bouwen, in te trekken. De provincie is verantwoordelijk voor het verlenen van deze vergunning.

Het Tilburgse college uit in een brief aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant haar zorgen over de aangekondigde komst van een mestverwerker. Zij vindt dat een mestverwerkingsfabriek op dit moment niet past in Tilburg vanwege het maatschappelijk debat rondom stikstofuitstoot. Ook pleit de gemeente bij de provincie voor een nieuwe toets op de geplande activiteiten. Daarbij geeft het college aan graag te zien dat getoetst wordt of de vergunning voldoet aan de huidige regelgeving op het gebied van geur- en stikstofuitstoot.

Vergunning

Het provinciebestuur gaf in 2012 een vergunning af voor een dergelijke fabriek op de Spinder in Tilburg. In 2014 en 2018 is deze vergunning gewijzigd, onder andere om meer mest te kunnen verwerken, meer vervoersbewegingen toe te staan en om vestiging mogelijk te maken in de gewijzigde bestemming van het gebied. Tot op heden hebben er geen mestverwerkingsactiviteiten plaatsgevonden op de locatie.

Zorgen

Bewoners en de gemeente Loon op Zand hebben naar aanleiding van de aankondiging van de nieuwe fabriek hun zorgen geuit. De gemeente reageert nu met een oproep aan de provincie. Zo vraagt Tilburg de provincie om vergunde activiteiten nog eens kritisch te bekijken en op korte termijn te zorgen voor duidelijke informatie richting bewoners en andere belanghebbenden in Tilburg Noord. Tot slot onderstreept het stadsbestuur van Tilburg de relatie van het nog te nemen besluit over een Uitvoeringsagenda Mest waar in provinciaal verband aan gewerkt wordt, in combinatie met de opgave op het gebied van de energietransitie.