Tilburg werkt aan betaalbaar wonen

17 december 2018

De gemeente en de Tilburgse woningcorporaties willen de huren verlagen en investeren in duurzaamheid, zodat energiekosten verminderen. Ook zorgen ze voor meer betaalbare woningen.

Afgelopen week tekenden de gemeente Tilburg, de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, woningstichting ‘t Heem en hun huurdersorganisaties voor de uitvoering van de laatste fase van het 'Convenant wonen 2015 - 2020'. In dat document staan belangrijke afspraken. Bijvoorbeeld over extra woningen met een huurprijs onder de 600 euro (1 en 2 persoon huishoudens) en 640 euro (3 en meer persoon huishoudens) per maand. Dat het niet bij woorden blijft, is te zien in het nieuwbouwoverzicht (pdf, 236,1 KB).

In de loop van 2019 gaan de partijen werken aan nieuwe afspraken voor de periode na 2019. Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): "We investeren samen met de woningcorporaties volop in nieuwbouw. Zo hebben we vanaf 2015 bijna 1.500 sociale huurwoningen opgeleverd, in aanbouw of in voorbereiding. Een groot deel van de woningen, 881 stuks, komt voort uit de taskforce die de woningcorporaties samen met de gemeente hebben opgezet. Zo werken we aan gezond en gelukkig wonen in Tilburg voor iedereen."

Hans Pars, bestuursvoorzitter WonenBreburg, namens de Tilburgse woningcorporaties: "Tilburg staat bekend als stad waar het goed samenwerken is. De samenwerking tussen huurdersorganisaties, gemeente en woningcorporaties is daar een mooi voorbeeld van met een fantastisch resultaat. En we bouwen door, omdat Tilburg als stad verder groeit. En omdat er nog steeds veel mensen op zoek zijn naar een betaalbare, duurzame woning in een prettige woonomgeving."

Meer informatie over de prestatieafspraken staat in het Bestuurs informatie Systeem (BIS)