Tilburgs klimaatfonds

26 juni 2019

De gemeente heeft het Tilburgs klimaatfonds ingesteld. Dit is bedoeld om initiatieven van organisaties en bedrijven mogelijk te maken die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg.

Het fonds is een aanvulling op bestaande regelingen en omvat 20 miljoen euro. De middelen worden ingezet om de doelstellingen te halen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2045 moet Tilburg klimaatneutraal, klimaatbestendig en volledig circulair zijn.

Met het klimaatfonds wil de gemeente externe organisaties en bedrijven prikkelen om zelf aan de slag te gaan met het klimaat. Zo werken gemeente en stad samen aan een gezonde en leefbare stad. Het gaat om projecten die energiebesparing bij woningen en bedrijven kunnen versnellen; de productie van duurzame energie uitbreiden; bijdragen aan schone en duurzame mobiliteit; circulair ondernemen stimuleren of klimaatregelen in de openbare ruimte.  

Projecten die in aanmerking kunnen komen voor het Klimaatfonds moeten in Tilburg voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering. Het risico van de investering is laag. Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen en heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties.  
Een toetsingscommissie beoordeelt per aanvraag of de initiatieven in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit hangt samen met het effect op de klimaattransitie. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar klimaatfonds@tilburg.nl.