Tilburgs Mediafonds opgericht

04 juli 2019

Met financiële steun van de gemeente gaat het Tilburgs Mediafonds onafhankelijke journalistieke projecten steunen. Hiervoor is voor de komende 2 jaar 150.000 euro beschikbaar.

Het fonds wil vooral de onafhankelijke journalistiek in Tilburg en regio een extra impuls geven. In de opstartfase dacht een netwerk mee, waar een brede selectie van de Tilburgse journalistiek deel van uitmaakt. Voorzitter Hedwig Zeedijk: "De gemeenteraad en het college van B en W benadrukken terecht dat lokale media van groot belang zijn voor de lokale democratie. Tilburg is na Leiden de tweede stad met een eigen mediafonds. Lokale journalisten hebben hiervoor het voorwerk verricht en vervolgens mensen aangezocht voor een onafhankelijk bestuur. We staan nu in de startblokken om het fonds tot een succes te maken."

Eerste subsidieronde

De onafhankelijke stichting, officieel 'Stichting Stimuleringsfonds Tilburgse Journalistiek' gedoopt, opende per 1 juli een eerste subsidieronde. Die sluit 1 september. 6 weken na de sluitingsdatum besluit het bestuur welke projectvoorstellen financiële steun krijgen. Meerdere subsidieronden zullen volgen, in ieder geval tot aan de zomer van 2021.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Cultuur) is blij dat het zover is: "Bij zowel de raad als het college staat het behoud van lokale en regionale journalistiek én de ontwikkeling van nieuwe vormen van journalistiek hoog op de agenda. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met het fonds een belangrijke stap zetten in de kwaliteit en duurzame toekomst van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Dat daarbij bijzondere aandacht is voor jonge makers die aantoonbare binding met onze stad hebben, maakt het fonds bovendien typisch Tilburgs."

Meer informatie staat op de website tilburgsmediafonds.nl.