Tilburgse aanpak schulden succesvol

17 april 2020

De gemeente heeft in 2018, 2019 en 2020 extra middelen ingezet om financiële problemen bij inwoners te voorkomen en te beperken. De erop-af aanpak van het 'Schuldenoffensief' blijkt een succes.

Elk jaar zijn er inwoners die te maken krijgen met de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vaak gebeurt dat in een laat stadium. Daardoor is het risico op ontruiming. Dat wil de gemeente voorkomen. Het team Schuldhulpverlening (SHV) van de gemeente probeert Tilburgers met het Schuldenoffensief daarom in een vroeg stadium te bereiken. Ze gebruiken daarbij signalen over berichten vanuit zogenoemde vindplaatsen (bijvoorbeeld scholen), berichten vanuit intermediairs en signalen van betalingsachterstanden. Financiële problemen komen nooit alleen. Daarom wordt in gesprekken met de inwoner breder gekeken: wat is de sociale situatie, is er al een hulpverlener actief, is er zorg nodig, is er een sociaal netwerk? Kortom: wat is er nog meer aan de hand en is daarvoor een oplossing te vinden?

Erop-af-aanpak

Door deze erop-af-aanpak heeft de gemeente meer mensen met schulden bereikt en hun problemen verlicht. Zo is het totaal aantal geslaagde schuldregelingen toegenomen van 406 in 2017 naar 645 in 2019 - een toename van bijna 63%.
De evaluatie van het Schuldenoffensief leert dat deze manier van werken: het actief contact leggen met de doelgroep (outreachend) helpt Tilburgers in een vroeg stadium te bereiken. De informatieve en persoonlijke gesprekken, waarbij budgetadviezen worden gegeven, helpen om verdere schulden te voorkomen. De aanpak is duidelijk succesvol, zo geeft ook wethouder Lahlah (Bestaanszekerheid) aan: "We kunnen inwoners sneller en beter helpen. Zo kunnen (complexe) schulden voorkomen worden. Dat is voor de inwoner beter."

Coronacrisis

De onzekerheden rond de coronacrisis geven een extra reden om door te gaan met de opgestarte werkwijze. Wethouder Lahlah: "Het is en blijft belangrijk mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te ondersteunen. Dat voorkomt grotere problemen en hogere kosten voor iedereen. We hebben bewezen dat de Tilburgse manier werkt en daar gaan we dus mee door."