Tussenbalans ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’

12 juni 2020
Luchtfoto Tilburg

In 2018 presenteerde het college het bestuursakkoord 'Gezond en Gelukkig in Tilburg' voor de periode 2018 tot 2022. Nu we halverwege deze periode zijn, kijken we terug op de afgelopen 2 jaar. Dat noemen we de Tussenbalans.

Koers vasthouden, bijstellen of versnellen?

"De gemeenteraad gaf ons in mei 2018 de opdracht mee om 'de koers vast te houden'. Ze kon deze opdracht meegeven, omdat onze stad zich al decennia positief ontwikkelt. Nu is het moment van evaluatie en reflectie aangebroken. Wat is er in twee jaar bereikt en is het nog steeds zaak om koers te houden of is het beter om die op sommige punten bij te stellen?", aldus wethouder Berend de Vries: "Behalve de richting is ook de snelheid van belang. Zijn er zaken waarop we moeten versnellen? En doen we wellicht dingen die in een lager tempo kunnen of waar we van af kunnen zien? We bieden de resultaten van twee jaar werk aan u, de stad en gemeenteraad, aan om met ons de goede conclusies te trekken die ons richting geven voor het resterende deel van deze bestuursperiode."

Digitale tussenbalans

Al enige jaren probeert de gemeente meer tot de kern te komen bij het opstellen van de programmabegroting en andere producten uit de begrotingscyclus. Het zijn geen lijvige boekwerken meer en de informatie wordt beknopter en visueel aantrekkelijker aangeboden. Deze ‘Tussenbalans’ bieden we aan in de vorm van een website. Niet alleen omdat verhalen en beelden vaak meer zeggen dan tekst, maar vooral omdat in de stad de impact van ons werk het beste terug te zien is.

3 transformaties centraal

In deze ‘Tussenbalans’ staan 3 grote transformaties centraal. Als eerste zoomen we in op het sociale domein. Daarna behandelen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, gevolgd door de transformatie naar een schone, veilige, hele en groene stad. In het bestuursakkoord werd gesproken over 'koers houden'. Dit had met name betrekking op de economische en stedelijke ontwikkeling van de stad. Daarom worden de resultaten op deze onderwerpen ook apart toegelicht.

Coronapandemie

Deze tussenbalans maken we op per 1 maart 2020. Dat is eerder dan we vooraf gedacht hadden. Het oorspronkelijke plan was om de balans per 1 juni op te maken, maar de coronapandemie heeft mondiaal, in ons land en in onze stad een schokgolf veroorzaakt. Wat we voor zeker hielden is dat niet meer en we worden geconfronteerd met een ongewisse toekomst. Tilburg was eind februari de eerste stad in Nederland die met corona te maken kreeg. We gingen door een diep dal met onmacht en verdriet. Maar ook met ongekende saamhorigheid en hulpvaardigheid. Nu na drie maanden lock-down zijn we op zoek naar het ‘nieuwe normaal’ in de 1,5 meter samenleving. Maar ondanks alle onzekerheden staat één ding voor ons als een paal boven water: de waarden die ten grondslag lagen aan ons bestuursakkoord zijn onverkort van toepassing op ons dagelijks werk. Sterker nog; meer dan ooit vormen geluk en gezondheid de drijfveren voor dit stadsbestuur. We zijn trotser dan ooit op de Tilburgers en de veerkracht die zij tonen. En de Tilburgers zijn trots op elkaar. Het is dit elan, dit Tilburgerschap, dat ons met vertrouwen door het tweede deel van onze bestuursperiode zal gidsen. Tilburg bedankt!

Reageren

Via deze link kunt u de ‘Tussenbalans’ van ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’ bekijken.
We zijn erg benieuwd naar uw mening. Via de ‘reageren?’-knop op de website (op elke inhoudelijke pagina) kunt u vanaf maandag 15 juni 2020 een vraag stellen of een opmerking achterlaten.