Uitbreiding heide Stadsbos013

04 december 2017

De gemeente gaat heidegebied de Sijsten in Stadsbos013 uitbreiden. Dat is goed voor de biodiversiteit in het gebied: bijzondere planten en dieren profiteren ervan.

Door uitbreiding wordt het gebied ook interessanter voor bezoekers. De Sijsten ligt in het zuidwesten van Stadsbos 013, grofweg tussen de golfbaan en de A58. De eigenaar van het gebied, TWM Gronden, houdt excursies voor mensen die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden in het gebied. Die zijn op 16 en 17 december van 14:00 tot 15:30 uur. Aanmelden kan via info@stadsbos013.nl.

Ruimere jas

Door de uitbreiding komt de Sijsten beter tot zijn recht. De ruimere jas zorgt bovendien voor aansluiting met de graslanden van de Kaaistoep. Ook dit open gebied is eigendom van TWM Gronden. De eigenaar is al meer dan 20 jaar bezig met natuurontwikkeling. (TWM verwijst naar de vroegere Tilburgsche Waterleiding Maatschappij). In de Sijsten leven bijzondere vogels als de nachtzwaluw, boomleeuwerik en roodborsttapuit. Vanuit de omgeving weten ook de ransuil, geelgors, grasmus en kneu de heide te vinden. En elk jaar komt de klapekster hier overwinteren.

Tandjesgras

Naast de struikheide zijn hier ook veel bijzondere planten te vinden zoals stekelbrem, hondsviooltje, liggende vleugeltjesbloem, tandjesgras en klein warkruid. De Sijsten vormt ook het leefgebied voor de enige reptielensoort uit de omgeving, de levendbarende hagedis.
Vanaf december zal een deel van de bomen rond de Sijsten verdwijnen. De bedoeling is dat het omliggende bos geleidelijk overgaat in heide. Zo vormen de 2 straks samen één geheel. Op sommige plaatsen volgen aanvullende maatregelen om de heidebegroeiing te bevorderen. Uiteindelijk wordt het heidegebied zeker twee keer zo groot als nu.

De uitbreiding sluit aan bij de wens van de provincie Noord-Brabant voor meer heide in deze regio. De provincie verstrekt dan ook subsidie om dit soort projecten mede mogelijk te maken.