Uitbreidingsplannen voor ETZ Ziekenhuis

03 juli 2020
Luchtfoto van het ETZ Ziekenhuis

(Foto John Davids)

In 2013 zijn het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis gefuseerd en samengegaan als ETZ. Het ziekenhuis wil de komende jaren alle spoedzorg bij elkaar brengen op locatie ETZ Elisabeth.

Op de locatie ETZ Elisabeth komt dan ook plek voor een huisartsenpost en andere zorgverleners.

Richting Kempenbaan

In de huidige opzet van het ziekenhuis is daarvoor geen ruimte. Daarom wil het ETZ uitbreiden aan de achterzijde, richting de Kempenbaan. Hier komt een nieuw gebouw. Een parkeergarage voor bezoekers moet de parkeersituatie rondom het ziekenhuis verbeteren.

Omgevingsdialoog

Het ETZ  betrekt buurtbewoners en belanghebbenden  bij de plannen  via een zogenoemde omgevingsdialoog. Het ziekenhuis  wil graag de wensen, zorgen en ideeën horen, om daar bij de uitwerking van de plannen rekening mee te kunnen houden. Vanwege de coronacrisis is een informatieavond niet mogelijk. In plaats daarvan staat alle informatie, het masterplan en een lijst met veelgestelde vragen op etz.nl/nieuwbouw

Masterplan

Het ETZ heeft samen met de gemeente  gewerkt aan een masterplan. Hierin staat waar en hoe het ziekenhuis gaat uitbreiden, mogelijkheden voor een goede aansluiting met het Leijpark en hoe de verkeerstromen lopen. Het ETZ wil aan de achterkant van het huidige ziekenhuis een groen campusterrein maken. Zo loopt het Leijpark op natuurlijke wijze over naar het ziekenhuis. De hoofdingang van het ziekenhuis verschuift op termijn naar de Kempenbaan. Bezoekers rijden via de Kempenbaan en de Dokter Bloemenlaan naar het ziekenhuis. Vertrekken gaat via de Leijweg/Hilvarenbeekseweg. Hier komt waarschijnlijk een rotonde. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente ontwikkelt dit plan samen met het ETZ en andere organisaties in het Leijpark, zoals Libra Revalidatie & Audiologie, Onderwijscentrum Leijpark en RAV Brabant Midden-West-Noord. Ook zij hebben plannen in de toekomst te vernieuwen. 

Om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving, is het op  de langere termijn nodig om ETZ Elisabeth volledig te vernieuwen. Zo kan  ook in de verre toekomst gezorgd worden voor goede en veilige zorg . Dat vernieuwingsproces duurt  twintig tot dertig jaar. Ergens tussen 2040 en 2050 staat er een volledig nieuw ziekenhuis. Ook deze totale ontwikkeling wordt nu in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen.

2025

De reacties op de plannen worden meegenomen bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan. Over de verdere ontwikkelingen en de vervolgstappen rond het bestemmingsplan wordt gecommuniceerd. De eerste uitbreiding van het ziekenhuis en de parkeergarage voor bezoekers zijn naar verwachting half 2025 klaar.

  • Op de site van het ETZ ziekenhuis staat een filmpje over de nieuwbouw.