Versnelling duurzaamheid hoog op de agenda

24 december 2021
Zonnepanelen op woonhuis

Gemeente Tilburg, WonenBreburg, TBV Wonen, Tiwos en huurders willen de komende jaren de duurzaamheidsdoelstellingen versneld behalen. Daarom hebben ze zogenoemde prestatieafspraken gemaakt voor 2022.

Enkele van de gemaakte afspraken zijn: 1.500 corporatiewoningen voorzien van zonnepanelen en 512 woningen verbeteren als het gaat om energieverbruik. Ook zijn er afspraken gemakat over circulair bouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

De gemeente maakt deze prestatieafspraken elk jaar met de woningcorporaties en het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg. Dat doen ze op basis van het Convenant Wonen 2020-2025. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in het convenant. Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Dit strookt met de ambities van de gemeente en de woningcorporaties om te zorgen voor een aantrekkelijke en duurzame stad op het gebied van wonen en leven. Dit is ook in lijn met de landelijke ambities op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid.”

Voorraad

In de prestatieafspraken staan gezamenlijke doelen als het gaat om het realiseren van aantallen woningen. In het Convenant Wonen is opgenomen dat tot 2025 de voorraad sociale huurwoningen moet zijn gegroeid met 1.500 woningen. Dat gebeurt deels met reguliere woningen en deels met het bouwen van flexwoningen die maximaal 15 jaar in gebruik zijn. Om de betaalbaarheid van wonen verder te verbeteren, vindt er een inventarisatie plaats welke huishoudens de grootste kans op betalingsproblemen hebben, wat daarvan de oorzaak is, en welke maatregelen de gemeente en de woningcorporaties kunnen inzetten om hier wat aan te doen.

Leefbaarheid

In het traject 'Weer thuis!'‎ voeren de gemeenten, corporaties en ‎zorgaanbieders in Hart van Brabant de afspraken uit die zijn vastgelegd in het UitstroomConvenant. Insteek is om zowel de uitstroom uit voorzieningen, zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang, als de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. In 2022 gaat het matchingspunt van start. De 169 woningen gereserveerd voor de uitstroom worden vanuit dit centrale punt verdeeld. Zo wordt het simpeler om signalen van overlast, onveiligheid en zorg te melden. In het nieuwe meldpunt komen kennis en zorgcapaciteit bij elkaar. Verder starten er in 2022 twee projecten voor het huisvesten van een mix van verschillende doelgroepen. Daarbij gaat het om mensen die dringend een woning nodig hebben: het project Gemengd Wonen Stappegoor (aan de Ringbaan-Zuid) en project High Lane (aan de Hart van Brabantlaan/Sint Ceciliastraat).

Hulp ouderen

In het Convenant Wonen zijn er ook afspraken gemaakt om ouderen, die willen doorstromen naar een voor hen geschikte woning. Zij krijgen informatie en indien nodig hulp bij bijvoorbeeld de verhuizing. Ouderen die dat nodig hebben, worden ontzorgd bij bijvoorbeeld de verhuizing. Er wordt gewerkt met een eenduidig doorstroombeleid voor ouderen, waarbij het niet uitmaakt wie de verhuurder van de nieuwe woning is. Het mes snijdt zo aan twee kanten: ouderen komen in een geschikte woning en laten een vaak grotere woning achter, waarmee een groter huishouden geholpen kan worden.