Verstedelijkings-akkoord Breda-Tilburg

16 april 2021
Beelden uit de regio Breda-Tilburg

Gemeenten, de waterschappen en de provincie gaan afspraken maken over de belangrijke opgaven in de regio Breda-Tilburg voor de komende 10 jaar. Die worden vastgelegd in een verstedelijkingsakkoord met het Rijk.

Het Rijk heeft in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de doelen bepaald voor de toekomstige inrichting en ontwikkeling van ons land. Daarbij staat de kracht van de regio’s centraal. De stedelijke regio Breda-Tilburg bestaat uit levendige steden, een groot aantal middelgrote woon- en werkkernen en prettige dorpen, middenin een groen en afwisselend landschap. 

De regio’s rondom Tilburg (Hart van Brabant) en Breda (Baronie) hangen onderling sterk samen. Dat betekent dat inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen, in dit gebied werken of regelmatig recreëren. Het is logisch om de ontwikkeling van deze twee regio’s nog meer in samenhang te bekijken en te ontwikkelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over plaatsbepaling van woningbouw, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap. Het Rijk heeft gevraagd wat de regio kan betekenen in de oplossing van het nationale woningtekort. Dit schept de mogelijkheid om tegelijk met woningbouw te investeren in bereikbaarheid/mobiliteit, het groene open landschap, het bekenstelsel, in ecologie, biodiversiteit en klimaat. Deze ‘verstedelijking’ zorgt ervoor dat er in deze regio ook over twintig jaar voldoende banen zijn, in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.   De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) committeert zich met een Verstedelijkingsakkoord aan deze ambities. In het Verstedelijkingsakkoord wordt onder andere aangegeven hoe Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen bijdragen aan de benodigde investeringen.

Wethouder Paul de Beer van gemeente Breda: “We geven hierin aan hoe wij de gezamenlijke toekomst van de regio zien en welke lokale en regionale ambities er zijn. Daarmee spreken we ook uit dat we een substantiële bijdrage willen leveren aan het Nederland van de toekomst.” Wethouder Berend de Vries van gemeente Tilburg: “Met deze samenwerking tussen verschillende overheden slaan we de handen ineen. We combineren de opgaven op het vlak van woningbouw, natuur en de inrichting van het landschap en water. Tegelijkertijd versterken we de economische slagkracht, versnellen we digitalisering en investeren we in klimaat en energie en daarmee in de kwaliteit van onze leefomgeving. Dat doen we bewust in gezamenlijkheid om daarmee een gesprekspartner te zijn voor andere delen van Brabant en het Rijk.” 

Regionale Investeringsagenda’s 

Intussen zijn de Regio Breda en regio Hart van Brabant beide ook bezig met een Regionale Investerings Agenda (RIA). De RIA’s vormen concrete bouwstenen voor het Verstedelijkingsakkoord SRBT. De RIA Regio Breda is 13 april in de tien colleges besproken en de RIA Hart van Brabant is in de maak.

Deelnemers Verstedelijkingsakkoord

De deelnemende gemeenten in regio Breda zijn: Breda, Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. In Hart van Brabant zijn dat: Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Goirle, Dongen, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Heusden en Waalwijk. Ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland en de Provincie Noord Brabant nemen deel.

Planning

De planning is om in het najaar van 2021 een eerste concept verstedelijkingsakkoord klaar te hebben. In de eerste helft van 2022 willen we het verstedelijkingsakkoord met het Rijk daadwerkelijk sluiten.