Vervangen onveilige en dode bomen

22 februari 2021
een boom, van onderen gezien

De gemeente voert regelmatig boomveiligheidscontroles uit. Tijdens de laatste controles bleken 174 bomen zo onveilig, dat ze verwijderd moeten worden. Dat gebeurt na de zomer, als ook het broedseizoen voorbij is.

De gemeente voert elke 3 jaar boomveiligheidscontroles uit. Uit deze controles blijkt welke bomen onderhoud nodig hebben, maar ook welke bomen vanwege de veiligheid extra in de gaten gehouden moeten worden. Dit zijn zogenaamde aandachtsbomen, die vervolgens elk jaar gecontroleerd worden. Zo probeert de gemeente deze bomen zo lang mogelijk te behouden. Tijdens de laatste controle is gebleken dat meerdere aandachtsbomen een zeer slechte conditie hebben of inmiddels zijn afgestorven. Deze bomen zijn voor een tweede keer gecontroleerd door specialisten. Helaas is toen bevestigd dat 174 bomen binnen de gemeente zo onveilig zijn, dat ze verwijderd moeten worden. Waar het mogelijk is, plant de gemeente binnen 2 jaar een nieuwe boom.  

Omgevingsvergunning

Inmiddels is er een omgevingsvergunning  aangevraagd om deze 174 bomen te verwijderen. Het gaat om 65 bomen in Noord, 5 in West, 99 in de Oude Stad/Binnenstad en 4 op bedrijventerreinen.

Ga naar de omgevingsvergunning via officielebekendmakingen.nl

Noodkap

4 bomen waren zo onveilig dat ze direct verwijderd zijn. Bij dit soort noodkap vraagt de gemeente achteraf een omgevingsvergunning aan. Daarom zijn ook deze bomen opgenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Nieuwe bomen 

De gemeente plant 132 nieuwe bomen op dezelfde plek als waar de te kappen boom staat. Dit kan niet altijd: vanwege andere bomen, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. Voor 42 plekken zoekt de gemeente een nieuwe locatie om een boom te planten, wel zoveel mogelijk in hetzelfde gebied. Er komen bordjes op de bomen die de gemeente gaat verwijderen. De gemeente laat eerst een flora en fauna inspectie uitvoeren. Als er dieren in de boom wonen, mag de boom niet worden verwijderd. 

Vervolg boomveiligheidscontroles

In de hele gemeente vinden er op dit moment nog aanvullende onderzoeken plaats naar een deel van de aandachtsbomen. Bij deze bomen was een visuele inspectie niet voldoende is en is een aanvullend (‘inwendig’) onderzoek nodig. Deze onderzoeken worden inmiddels uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2021 bekend. 

Wilt u meer weten over bomen in de gemeente Tilburg, kijk dan op de pagina bomen op deze website.