Visie voor Tilburg-West e.o.

18 december 2020
Tilburg West de omgeving van het station daar

De gemeente werkt samen met inwoners, corporaties, ondernemers en onderwijsinstellingen aan plannen voor het gebied tussen Ringbaan-West, de Cobbenhagenlaan, Tilburg University en de Westermarkt. Er is een conceptvisie gemaakt. Daarin staat waar de partijen samen mee aan de slag willen.

In 2040 moeten de plannen gerealiseerd zijn. In de gebiedsvisie die er nu ligt, staan ideeën over de ontwikkeling van de omgeving van station Tilburg Universiteit en over de bouw van nieuwe gebouwen en woningen. Ook zijn er plannen voor meer groen en minder verkeer in het gebied. Naast deze fysieke projecten is er  aandacht voor sociale vraagstukken. O.a. het bestrijden van armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Uiteindelijk willen de samenwerkingspartners dat Tilburg-West een gebied wordt waar het fijn is om te zijn en waar je prettig kunt wonen, werken en leren.

Reitse Campus

Een van de plannen voor het gebied is de ontwikkeling van de zogenoemde Reitse Campus. Het gebied tussen Ringbaan West, de Professor Cobbenhagenlaan, de Academielaan en het spoor. Het plan is om hier de komende jaren een campus te ontwikkelen met woningen, winkels, kantoren en sportvoorzieningen, goed bereikbaar voor het openbaar vervoer. Er komt een centraal, autoluw plein dat het gebied en het Spoorpark met elkaar verbindt.

Op termijn wordt station Tilburg Universiteit een Intercitystation. Het station met de directe omgeving moet een aantrekkelijker gebied worden voor bewoners en gebruikers. Daarnaast wordt de verbinding tussen station en universiteit/Stadsbos013 en de Westermarkt verbeterd.

Tilburg University

Tilburg University is in ontwikkeling, en heeft daarom steeds meer behoefte aan gebouwen voor onderwijs en woonruimte voor studenten. Een betere verbinding met station Tilburg Universiteit zorgt voor een betere doorstroom van reizigers naar de campus door het omliggende gebied. 

Bewoners hebben onlangs een dossier aangeboden aan de gemeente waarin zij aangeven het gevoel te hebben klem te zitten tussen alle ontwikkelingen in en om de buurt waarin zij wonen. De gemeente neemt dit signaal heel serieus. Bewoners worden intensief betrokken bij het maken van de plannen. De eerste gesprekken over het proces zijn al gevoerd, en de gemeente blijft de komende periode nauw met bewoners in contact.  

Samenvatting

Een samenvatting van de visie staat op de pagina kenniskwartier op deze website. Bewoners kunnen via deze pagina tot 1 maart reageren op de plannen.

Begin 2021 spreekt de gemeente ook met bewoners, via de klankborgroep in oprichting, en ondernemers in het gebied over de conceptvisie. Reacties worden verwerkt. Rond de zomer van 2021 stelt de gemeenteraad  de visie  definitief vast. In de komende jaren worden plannen en initiatieven ontwikkeld die passen binnen de visie.