Wagens BAT schoner laten rijden

15 maart 2019

De gemeente ondertekent 21 maart een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de wagens van het BAT in de toekomst geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Dit heet emissievrij vervoer.

Het streven is dat alle wagens in 2040 geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vanaf 1 januari 2030 worden alleen nog maar volledig emissievrije voertuigen gekocht. De oude wagens worden dan niet meer gebruikt. Het ondertekenen gebeurt op het evenement Brandstofvisie 2.0: energiedragers in de mobiliteit. Ook de overheid, andere gemeenten en partijen in de publieke en private sector zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Stapsgewijs

Stapsgewijs werken de partijen toe naar 2035-2040, de periode waarin er alleen maar wagens rijden die geen CO2 uitstoten. Dit vraagt om voorbereiding en investeringen. De partijen spreken af dat binnen een jaar na ondertekening een plan van aanpak is gemaakt over hoe de afspraken gerealiseerd kunnen worden. Vanaf 2025 rijden de reinigingsvoertuigen op duurzame brandstof of zero emissie.

Oscar Dusschooten: "De gemeente zet zich actief in om emissieloos vervoer te bevorderen. Daarmee verminderen we CO2 uitstoot. CO2 uitstoot zorgt (onder andere) voor de opwarming van de aarde. Naast minder CO2 uitstoot draagt emissieloos vervoer ook bij aan een schonere en dus gezondere lucht in Tilburg. De verandering naar zero emissie voertuigen en duurzame brandstoffen in de reinigingsbranche draagt bij aan het terugdringen van de schadelijke uitstoot. Bijkomend voordeel: emissielose voertuigen maken minder geluid".

Vanaf 2040 is het de bedoeling dat er in Tilburg geen wagens meer rijden die CO2 uitstoten. Dat gaat dan om alle bevoorradings- en servicevoertuigen.