Week tegen de eenzaamheid

01 oktober 2019
Een meisje en een hond bij het raam

Veel Tilburgse organisaties en vrijwilligers geven van 1 t/m 8 oktober extra aandacht aan eenzaamheid. Dit sluit aan bij het landelijke programma 'Eén tegen eenzaamheid'.

In de week tegen eenzaamheid staan er verschillende activiteiten op het programma, voor zowel ouderen als jongeren die zich eenzaam voelen. Er zijn bijeenkomsten in wijkcentra, inspiratiesessies voor professionals en er wordt algemeen meer aandacht gevraagd voor het onderwerp. Want in Tilburg willen we minder eenzame mensen: gezondheid en geluk van alle Tilburgers komt op de eerste plaats. Daarom werkt de gemeente samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aan een coalitie tegen eenzaamheid. De activiteiten staan in de pdf onderaan dit bericht.

Voorkomen en aanpakken

De gemeente sluit aan bij het landelijke programma 'Eén tegen Eenzaamheid'. Dit programma richt zich op de doelgroep ouderen. In Tilburg zien we het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid als een opgave voor alle leeftijdsgroepen. Ook jongeren en volwassenen kampen met eenzaamheidsgevoelens en de gevolgen daarvan.

Coalitie

Begin 2020 organiseren de partners in de coalitie een groter evenement voor professionals en inwoners over het thema Eenzaamheid. Deze bijeenkomst is erop gericht om lokale partijen (gemeenten, (vrijwilligers)organisaties, ondernemers, professionals, ouderen) te inspireren, met elkaar te verbinden en aan de slag te laten gaan met een succesvolle aanpak eenzaamheid.