Week van de invasieve exoten

19 juni 2020
Een invansieve exoot

Van 19 tot 28 juni is het de landelijke week van de invasieve exoten. Dat zijn planten en dieren in Nederland die hier niet van oorsprong voorkomen en die schadelijk zijn voor de natuur.

Exoten zijn via menselijk handelen in ons land terecht gekomen, bewust of onbewust. De meeste exoten veroorzaken geen problemen, bijvoorbeeld omdat ze zich in ons klimaat niet blijvend kunnen vestigen. Anderen weten zich wel te vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag of richten geen schade aan. Een voorbeeld hiervan is de Siberische grondeekhoorn die al sinds de jaren 70 in Stadsbos013 leeft.

Schadelijk voor natuur

Een klein aantal exoten kan echter wel schadelijk zijn voor de natuur omdat ze zich snel verspreiden. Voorbeelden van planten die problemen veroorzaken zijn Ambrosia, Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en Reuzenberenklauw. Voorbeelden van uitheemse dieren zijn de muskusrat en de rode Amerikaanse rivierkreeft.

Deze invasieve exoten kunnen er  voor zorgen dat planten en dieren die van oorsprong in Nederland voorkomen (inheemse soorten) gedeeltelijk of zelfs helemaal verdwijnen. Ook zorgen sommige invasieve exoten voor gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade. Schade ontstaat onder andere doordat de invasieve exoten:
•    Zo snel groeien dat inheemse soorten onvoldoende licht, (nest-) ruimte of voedsel overhouden;
•    Inheemse dieren of planten opeten;
•    Een nieuwe ziekte overbrengen op inheemse dieren of planten;
•    Kruisen met inheemse soorten waardoor (kenmerken van) inheemse soorten verdwijnen;
•    Wegen of funderingen kapot kunnen maken (Japanse duizendknoop).

Tips

•    Laat nooit dieren los in de natuur en zorg voor goede huisvesting, zodat uw dieren niet kunnen ontsnappen;
•    Gooi nooit aquariumplanten of vijverplanten in sloten, beken, rivieren of meren. Veel beter is het om deze planten in de groenbak te doen.
•    Gooi geen tuinafval (bijv. snoeiafval) in de natuur.
•    Gooi Japanse duizendknoop altijd in de grijze container (niet in de groene, want de Japanse duizendknoop overleeft de compostering).
•    Koop geen vogelvoer voor uw tuinvogels waar de hooikoortsplant Ambrosia in zit. Lees meer over deze plant en het bestrijden ervan.
•    Zelf exoten gezien in de natuur? Meld het dan via de BuitenBeter App.

Meer informatie over invasieve exoten staat op de website van NVWA