Werk aan het bos in De Kaaistoep

08 oktober 2020
Het bos de Kaaistoep

Deze winter werkt TWM Gronden in de bossen van De Kaaistoep, onderdeel van Stadsbos013. In oktober worden bomen verwijderd om ruimte te maken voor meer biodiversiteit. 

In plaats van de bomen worden zogenoemde ‘rijkestrooiselsoorten’ geplant. Deze bomen en struiken hebben een belangrijke rol bij het bosherstel. Met hun bladeren helpen ze de bosbodem weer voedzaam en gezond te maken. Ze dragen ook bij aan herstel van de mineralenbalans. Zo ontstaat een gezond, gevarieerd en weerbaar bos. 

In een stuk bos tussen het Bels lijntje en het Reuselpad zijn de voorbereidingen al zichtbaar. Er staan op diverse bomen stippen. De bomen met een oranje stip vervangen we door nieuwe aanplant. De bomen met een blauwe stip blijven voor de lange termijn staan. Dit noemen we toekomstbomen. Ook zijn er aanwijzingen voor de werklui te zien. Er worden onder andere bomen geringd, zodat deze staand dood hout vormen. Dit is onmisbaar voor veel dieren in het bos. Een goed voorbeeld hiervan is de grote bonte specht,  die voor nestgaten en voedsel afhankelijk is van dode bomen. Later in het winterseizoen verwijderen we op andere plekken in het De Kaaistoep nog meer bomen, om het bos klaar voor de toekomst te maken. 

Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u via e-mail contact opnemen met Jaap van Kemenade, beheerder terreinen bij TWM Gronden B.V. 

Programma

De werkzaamheden zijn onderdeel van een plan om het bos meer klimaatbestendig te maken. Bosgroep Zuid Nederland realiseert dit in het kader van het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de provincie Noord-Brabant. Het programma kent 3 doelstellingen: de achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg van stikstof stoppen, het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Afgelopen jaren hebben we via dit project al meer bos omgevormd.

Meer informatie over rijkestrooiselsoorten staat op de website bosgroepen.nl.