Werken aan financieel gezonde gemeente

23 juli 2021
De Paleisring en omgeving vanuit de lucht

Tilburg is een financieel gezonde gemeente en wil dat graag blijven. Daarom is het nodig dat er keuzes gemaakt worden over de inzet van mensen en middelen. Om een afgewogen keuze te kunnen maken, is een werkboek gemaakt met informatie over de begroting.

In het werkboek staan onderwerpen uit de gemeentelijke begroting. Per onderwerp  is inzichtelijk gemaakt of en waar het mogelijk is de uitgaven te beperken. Vandaag is het werkboek aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeentelijke partners die in het werkboek zijn genoemd, worden ook geïnformeerd. 

Onzeker

De financiële situatie van de gemeente is op dit moment onzeker. Dat heeft vooral te maken met onzekerheid over de inkomsten die Tilburg ontvangt van het Rijk. 

Deze situatie vraagt om een reactie. Vandaar dat de gemeentelijke organisatie het werkboek heeft gemaakt. Dit helpt het college en de raad bij het maken van keuzes over de inzet van mensen en middelen. 

Begroting

Het college van B en W maakt in september keuzes op basis van de informatie uit het werkboek. Die worden verwerkt in de nieuwe begroting, waar de gemeenteraad in november over vergadert.

Meer informatie vind je in de factsheet werkboek. Een link naar het werkboek staat op de pagina bestuurlijke informatie