Wilhelminapark en Gasthuisring veiligheidsrisicogebied

17 september 2019

De omgeving rond het Wilhelminapark en de Gasthuisring is vanaf woensdag 18 september aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er preventief mag fouilleren.

Aanleiding voor deze maatregel zijn de recente steek- en vechtincidenten en de ontstane onrust in de wijk. Omdat extra controles van politie en Stadstoezicht nog niet tot een structurele oplossing hebben geleid heeft  burgemeester Weterings besloten deze maatregel in te stellen voor de periode van een half jaar. Dit besluit is afgestemd met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie.