Woningbouw Kempenbaan-Oost niet haalbaar

23 mei 2019

Gemeente Tilburg en Somerset concluderen dat woningbouw op de locatie Hacas-Verschuuren niet haalbaar is. Het gaat over het terrein tegenover het van der Valk Hotel en de Leyhoeve.

De afgelopen maanden is er door de gemeente en Somerset Capital Partners gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op de locatie Hacas-Verschuuren. Dat deden de organisaties samen met een planteam en onder begeleiding van stedenbouwkundig bureau CroonenBuro5. Tegelijkertijd heeft het college de analyse en ontwikkelopgaven Kempenbaan-Oost en -West vastgesteld.
 
De aanleiding voor het onderzoek was de aanvraag in november 2018 voor een omgevingsvergunning die het mogelijk maakt een distributiecentrum op dezelfde locatie te bouwen. De gemeente en Somerset zijn vervolgens in gesprek gegaan over andere mogelijkheden. Daarbij is afgesproken om de haalbaarheid (ruimtelijk, planologisch en financieel) van woningbouw te bekijken in relatie tot het financiële resultaat van het ingediende plan voor de bouw van een distributiecentrum.

Resultaat haalbaarheidsonderzoek

De haalbaarheidsstudie heeft geleid tot een (reken)model dat financieel niet haalbaar blijkt te zijn. Er is dus geen sprake van een sluitende businesscase. Dit heeft met name te maken met de door Somerset te betalen aankoopprijs, welke gebaseerd is op industriële grond en niet op woningbouwgrond. Andere grote kostenposten zijn de bodemsanerings- en geluidsmaatregelen om woningbouw op de locatie mogelijk te maken.

Analyse gebied rondom Kempenbaan

Tegelijkertijd heeft het college de analyse en ontwikkelopgaven Kempenbaan-Oost en -West vastgesteld. Voor Kempenbaan- Oost worden de ontwikkelingsmogelijkheden verruimd. Daarbij is gelet op de hoge geluidsbelasting op Kempenbaan-Oost en de behoefte aan ruimte. Voor kleinschalige bedrijvigheid leent de locatie zich het beste voor de ontwikkelrichtingen 'kleinschalige bedrijvigheid' en 'kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met wonen'. Het thema zorg is inpasbaar in verschillende scenario's.

Vervolg

Op basis van de gemaakte afspraken wordt de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning vervolgd. De gemeente en Somerset zijn in gesprek over de inhoud hiervan.