Zilveren legpenning voor Erik Groels

18 december 2019
Zilveren Legpenning voor Erik Groels

Erik Groels ontving 17 december de Zilveren Legpenning van de gemeente uit handen van locoburgemeester Oscar Dusschooten. Erik nam afscheid als voorzitter van de wijkraad Reeshof.

Erik Groels (52) zit sinds 2005 in de wijkraad. Daarmee is hij binnen het bestuur het langstzittende bestuurslid (14 jaar). Sinds 2007 is hij voorzitter van de wijkraad en sinds 2012 bestuurslid van Reeshof Cultuurt. Hij heeft zich als voorzitter van een wijkraad jarenlang sterk gemaakt voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Steeds stelde hij het belang voor de bewoners in de wijk voorop. Hij heeft vaak een positief verschil gemaakt in de aanpak van zaken als verkeersveiligheid, de verlaging van het grondwaterpeil, het creëren van een podium voor de wijkraad en de komst van evenementen in het Reeshofpark. Hij heeft daarbij een bemiddelende rol gespeeld tussen direct omwonenden, andere wijkbewoners, evenementenorganisaties en gemeente. Ook heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met het realiseren van de kinderboerderij in de wijk. Daarnaast heeft hij eraan bijgedragen, dat in het Reeshofpark de muzenconcerten een steeds terugkerend succes zijn gebleken. Hij was actief in het organiseren van allerlei activiteiten voor de jeugd en ouderen in de wijk. Onder zijn voorzitterschap zijn in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen meerdere verkiezingsdebatten gehouden, waarbij politici werden uitgedaagd met de bewoners in debat te gaan. Vanuit de wijkraad is Erik vanaf de 1e start van Reeshof Cultuurt in 2012 de linking pin. Vanuit deze rol heeft hij zich ingezet om letterlijk en figuurlijk een plek te creëren voor culturele activiteiten. Voorbeeld van een recent succes is het kunstwerk 'Zandpoort' langs het Wilhelminakanaal.

Tilburg Cultuurt

Na zijn vertrek als voorzitter van de wijkraad blijft hij actief binnen het bestuur van Tilburg Cultuurt.