Zilveren legpenning voor Harry van Dijck

03 april 2019

Harry van Dijck ontving op 2 april de Zilveren Legpenning van de gemeente uit handen van locoburgemeester Esmah Lahlah. Hij kreeg de onderscheiding voor inzet voor kerngroep Platform Sociale Zekerheid Tilburg en de Vincentiusvereniging.

De heer Van Dijck heeft een belangrijke rol gespeeld in de armoedebestrijding binnen de gemeente Tilburg. Harry van Dijck ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid als adviseur van de Commissie Toewijzing van de Vincentiusvereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Bevlogen

Als voormalig medewerker Sociale Dienst van de gemeente Tilburg heeft Harry van Dijck (76) zich na zijn pensioen intensief ingezet voor Tilburgers die het door armoede minder goed hadden dan andere inwoners van de stad. Sinds 2008 heeft hij de Vincentiusvereniging met raad en daad bijgestaan. Daarnaast was hij vanaf 2001 lid van de kerngroep Platform Sociale Zekerheid Tilburg. Door zijn bevlogenheid, betrokkenheid en volharding heeft hij vele Tilburgers geholpen. De Vincentiusvereniging steunt projecten die passen binnen de visie van de Vereniging: 'geef mensen in nood een hengel en leer ze vissen'. Dit betekent dat gezocht wordt naar structurele oplossingen voor armoede. Deze projecten ontvangen gedurende een aantal jaren een financiële ondersteuning en dienen daarna zelfstandig te kunnen opereren. De Vincentiusvereniging Tilburg zet zich met name in voor armoedebestrijding in de gemeente Tilburg.