Zilveren Legpenning voor Henk Kuijpers

25 februari 2019

Henk Kuijpers uit Udenhout ontving vrijdag 22 februari de Zilveren Legpenning van de gemeente uit handen van locoburgemeester Erik de Ridder. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van Stichting De Peppel uit Udenhout.

Als voorzitter van deze stichting speelde de heer Kuijpers een belangrijke rol in het sociale, culturele en maatschappelijke leven van Udenhout. De heer Kuijpers nam vrijdag afscheid als voorzitter.

De Peppel

Henk Kuijpers was sinds 2003 voorzitter en vrijwilliger van De Peppel. Dit betekent dat hij al die jaren heeft zorggedragen voor de twee deeltijd werknemers, voor het regelen van het dagelijkse onderhoud van de gebouwen, het verzorgen van de nodige certificeringen, het voeren van besprekingen met de lokale verenigingen zoals de Stichting Welzijn Ouderen en de Katholieke Bond voor Ouderen die intensief van de gebouwen gebruik maken en het realiseren van interne verbouwingen.

Sociaal leven in het dorp

Stichting De Peppel beheert in Udenhout diverse gemeentelijke panden en draagt zorg voor de exploitatie en het onderhoud. De stichting heeft als doel het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in het dorp te ondersteunen en vervult daarmee een belangrijke functie als centrum voor ontmoeting, recreatie en opvang in Udenhout. Henk Kuijpers is een verbindende factor binnen het bestuur van De Peppel. Hij heeft ook daarbuiten veel contacten. Hij heeft veel betekend voor het gebouwenbeheer van De Peppel en daarmee voor de Udenhoutse gemeenschap.