Zorgoppas voor kinderen die zorg nodig hebben

06 december 2017

Ouders of verzorgers van kinderen die zorg nodig hebben, kunnen binnenkort een beroep doen op een zogenoemde zorgoppas. Het initiatief komt voort uit de nieuwe Koers Samen met de Jeugd.

Ouders of verzorgers die een oppas zoeken, kunnen zich inschrijven op de website zorgoppas.nl. Ook oppassers kunnen zich daar melden. Door het inzetten van een zorgoppas hoeven broertjes of zusjes niet voor zorgbehoevende kinderen te zorgen. Die zijn vaak al op jonge leeftijd mantelzorger. Daardoor is het lastig voor ze om op een normale manier op te groeien. In Samen met de Jeugd staat de leefwereld van kinderen centraal. Een vraag die in het beleid staat, is onder meer: wat kunnen we doen om een kind gelukkiger te maken.

Meerwaarde

Zorgoppas werkt nauw samen met bestaande (zorg) organisaties en netwerken om ervoor te zorgen dat er echt meerwaarde wordt geleverd. Onder meer met het Innovatienetwerk Jeugd, Amarant & Cello en de Regio Hart van Brabant. De belangrijkste uitdaging is het helpen van gezinnen die zorgoppas het hardst nodig hebben. Zorgoppas werkt daarom zonder ingewikkelde protocollen en controles.

Het innovatienetwerk Jeugd creëert ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven die kinderen, jongeren en ouders meer eigen regie geven. Daarbij wordt gewerkt met maatwerkoplossingen vanuit initiatieven van jongeren zelf, ervaringsdeskundigen of van professionals uit de dagelijkse praktijk. Zo worden problemen eerder opgepakt en sluit de hulp beter aan bij de behoefte.