Inschrijven in Tilburg - Register in Tilburg

Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Tilburg (tijdelijk) worden opgevangen, kunnen zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. 
People with Ukrainian nationality who are (temporarily) staying with family or acquaintances in Tilburg can register with the municipality at that address.

Inschrijven in gemeente Tilburg - Register with the municipality Tilburg (BRP)

Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Tilburg (tijdelijk) worden opgevangen, kunnen zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. De gemeente moet daarbij de identiteit en nationaliteit kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. De inschrijving in de BRP zorgt ervoor dat de IND automatisch wordt geïnformeerd. Asiel aanvragen is de eerste 6 maanden nog niet nodig. Deze regels kunnen wijzigen. Houd daarvoor de website van de IND in de gaten.

Een afspraak maken voor de inschrijving kan met het online afspraakformulier. Of bel voor een afspraak naar 14 013 (+3113 5428494).

Meer informatie over de rechten en plichten staat op de site forrefugees.

Register in Tilburg

People with Ukrainian nationality who are (temporarily) staying with family or acquaintances in Tilburg can register with the municipality at that address. The municipality must be able to establish their identity and nationality on the basis of a passport or other proof of identity. This registration ensures that the IND is automatically informed. Applying for asylum is not necessary during the first 6 months. These rules can change. Keep an eye on the IND website for this. 

You can make an appointment for registration using the online appointment form. Or call 14 013 (+3113 5428494) to make an appointment.

Leefgeld - Compensation

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een vergoeding beschikbaar waarmee ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien, het zogenaamde Leefgeld. Oekraïners die dat geld willen aanvragen, kunnen mailen naar leefgeldoekraine@tilburg.nl

In de mail moet het volgende staan: 

  • De naam van degene waar de vergoeding voor is
  • Een telefoonnummer van die persoon 
  • En een mailadres waarop die persoon te bereiken is

Een medewerker van de gemeente neem contact op voor een afspraak in het pand van Werk en Inkomen aan de Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding, moeten vluchtelingen ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Hoe dat werkt, staat in de paragraaf hieronder.

Ook is het belangrijk dat er een Nederlandse bankrekening wordt geopend om het geld op over te laten maken. Dat kan via onderstaande link. 

Compensation

Refugees from Ukraine can request an compensation for their basic necessities, the so-called Leefgeld. Ukrainians who want to apply for that compensatioen can send an email to leefgeldoekraine@tilburg.nl.

The email must contain the following:

  • The name of the person the compensation is for
  • A phone number of that person
  • An email address where that person can be reached

An employee of the municipality contacts you for an appointment at Werk en Inkomen at the Burgemeester Brokxlaan 1680 in Tilburg. To be eligible for the reimbursement, refugees must be registered in the Basis Registratie Personen (BRP). For more information, see the paragraph below.

It is also important that a Dutch bank account is opened to transfer the money to.