Opknapbeurt Schubertstraat en Brahmsstraat

De Schubertstraat en Brahmsstraat zijn aan de beurt voor groot onderhoud. Dat betekent dat de gemeente Tilburg in beide straten het asfalt vervangt door klinkers en de fietsroute verbetert. De verkeersveiligheid wordt verbeterd en de rioolaansluitingen worden vervangen. Ook kijkt de gemeente naar maatregelen om de straten voor te bereiden op de veranderende weeromstandigheid.  

Klimaatadaptieve maatregelen

De afgelopen jaren heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom investeert de gemeente in klimaatadaptieve maatregelen, zoals het aanleggen van een waterberging. In dit lager gelegen, groene deel van de straat kan het water opgevangen worden bij hevige regenbuien. Daarna kan het langzaam wegzakken in de bodem. Op deze manier blijft het water in de straat en komt het zo terecht bij bomen en ander groen. Het uitgangspunt is dan ook om de bomen zoveel mogelijk laten staan. Ze bieden schaduw en zorgen voor een groene uitstraling. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. De gemeente plant ook extra groen, wat meer vlinders en insecten aantrekt.

Samen met de buurt

De werkzaamheden bieden dé kans om de inrichting van de openbare ruimte beter af te stemmen op het huidig en het toekomstig gebruik. Daar hebben we de hulp van de bewoners bij nodig. Zij krijgen half april een kaart waarop zij hun mening, wensen en ideeën kunnen aangeven. 

Bekijk de kaart met de enquête

Vervolgens maakt ontwerpbureau Topia met de reacties van de bewoners en de eisen van de gemeente een geschikt ontwerp. Zodra het schetsontwerp klaar is, ontvangen bewoners hier informatie over. 

Planning

De planning is nu, dat de gemeente in het voorjaar van 2022 start met de werkzaamheden.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

U kunt ook contact opnemen met Rogier Nota. Hij is de projectleider van de gemeente en tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013-5429861 en per e-mail rogier.nota@tilburg.nl.