Opknapbeurt Schubertstraat en Brahmsstraat

De Schubertstraat en Brahmsstraat zijn aan de beurt voor groot onderhoud. In beide straten wordt het asfalt vervangen door klinkers en wordt de fietsroute verbeterd. Ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd en er komen nieuwe rioolaansluitingen. Ook kijkt de gemeente naar maatregelen om de straten voor te bereiden op de veranderende weeromstandigheden.

Klimaatadaptieve maatregelen

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom investeert de gemeente in klimaatadaptieve maatregelen: zoals het aanleggen van een waterberging. In dit lager gelegen, groene deel van de straat wordt het water opgevangen bij hevige regenbuien. Daarna zakt het langzaam weg in de bodem. Op deze manier blijft het water in de straat en komt het zo bij bomen en ander groen terecht. Het uitgangspunt is dan ook om de bomen zoveel mogelijk laten staan. Ze bieden schaduw en zorgen voor een groene uitstraling. Bovendien warmt groen minder snel op dan bestrating. De gemeente plant ook extra groen, wat meer vlinders en insecten aantrekt.

Ontwerp

De gemeente heeft veel reacties ontvangen op de buurtenquête over de opknapbeurt van de buurt. Fijn dat iedereen zo betrokken is. De ontwerper Reinier Gerritsen van Buro Topia heeft deze reacties samen met de eisen van de gemeente meegenomen om zo tot een geschikt ontwerp te komen.

Hieronder is het schetsontwerp online te bekijken. Wij zijn benieuwd naar jouw menig. Je kunt je reactie doorgeven tot 1 juli 2021 via buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

Schetsontwerp bekijken

De gemeente wil inwoners ook de mogelijkheid geven om het schetsontwerp fysiek te bekijken. Dat kan op donderdag 24 juni tussen 16:30 en 18:30 uur in de partytent ter hoogte van Schubertstraat 356. Buro Topia en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven en reacties te ontvangen. 

Vanwege de coronamaatregelen willen we je vragen om alleen en slechts even langs te komen, om zo iedereen de mogelijkheid te geven de plannen op een veilige manier te komen bekijken.

Planning

 
DatumOnderwerp

24 juni

Presentatie schetsontwerp (16:30 - 18:30 uur)

Eind juli 2021

Voorlopig ontwerp (VO)
ZomervakantieVO door specialisten besproken
September 2021Presentatie definitief ontwerp
Winter 2021-2022Technische uitwerking en selecteren aannemer

Voorjaar 2022

Start uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Vragen of opmerkingen kun je mailen naar buurtparticipatie@pienrosmalen.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Rogier Nota. Hij is de projectleider van de gemeente en tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 98 61 en per e-mail rogier.nota@tilburg.nl.