Senior Contractmanager WMO Begeleiding (regionale samenwerking)

32-36  uur       
Schaal 12 (aanloopschaal 11) van € 3348,- minimaal en € 5520,- maximaal (o.b.v. 36 uur)
Reageer vóór 10 juni 2019  

Regio Hart van Brabant

Een zevental gemeenten uit de regio Hart van Brabant zal de levering van resultaatgerichte Wmo begeleiding voor 2019 en opvolgende jaren gezamenlijk inkopen. Het betreft de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Deze gemeenten vormen door middel van een bestuursakkoord een collectief van gemeenten.

De zeven gemeenten willen met de inkoop bereiken dat inwoners de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij, op maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast willen de gemeenten innovatie bevorderen en regeldruk verminderen door harmonisatie. Daarnaast biedt de gezamenlijke inkoop de mogelijkheid om de ondersteuning aan gezinnen integraal vorm te geven. Resultaatgericht inkoop is in ontwikkeling. Zorgaanbieders krijgen meer professionele ruimte om het ondersteuningsaanbod vorm te geven. De medewerkers van Toegang focussen zich samen met de klant vooral op 'wat' er nodig is, de aanbieders bepalen samen met de klant 'hoe' dit resultaat het beste bereikt wordt. De Gemeente Tilburg is contracteigenaar van deze contractering.

De functie

Je bent verantwoordelijk voor een deel van het contractmanagement WMO begeleiding van de regio Hart van Brabant. Een uitdagende functie waarin nog veel in ontwikkeling is. Je draagt in deze functie bij aan een goede uitvoering van de nieuwe regionale taken in het sociaal domein, zodat mensen (burgers) zelfredzaam blijven of worden en kinderen gezond en veilig opgroeien.  Je werkt in nauwe samenwerking met collega's, zoals de contactpersonen van de regiogemeenten, inkoopadviseurs, financieel medewerkers en met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het contractbeheer. Je hebt de volgende werkzaamheden:

•    Je monitort de uitvoering van de contractering en bewaakt de kaders van het contract.
•    Je onderhoudt de relatie met de gecontracteerde zorgaanbieders in eigen caseload.
•    Je verzamelt trends van de contactpersonen van de regiogemeenten en gecontracteerde zorgaanbieders en waar nodig treedt op.
•    Je stelt inkoopplannen op en schrijft adviezen voor management en bestuur.
•    Je draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling en inrichting van het (regionaal) contractmanagement.
•    Je legt en onderhoudt nauwe verbindingen met de contactpersonen van de gemeenten van de regio
•    Je bewaakt de voortgang en de risico's bij jouw caseload en treedt proactief op.
•    Je weet knelpunten op te lossen met de best passende medewerkers en realiseert gewenst effect;
•    Denkt mee over de verdere inrichting van het (regionaal) contractmanagement.

Vanuit jouw senior rol doe je ook nog eens de volgende werkzaamheden:
•    Je coördineert de werkverdeling
•    Je sluit aan bij complexe contractgesprekken
•    Je bent aanspreekpunt bij opschaling binnen het team
•    Je onderhoudt contact met de opdrachtgever en managersoverleg
•    Je zorgt voor de implementatie van de werkafspraken met contactpersonen, contractbeheer

Positionering / aanbod

Je werkt voor de regio Hart van Brabant en je komt in dienst bij de Gemeente Tilburg als contracteigenaar. Wij bieden voorlopig een contract voor een jaar, detachering behoort tot de mogelijkheden.

Wij vragen

Werk en denkniveau: WO.
Afgeronde WO opleiding is een pré.

Specifiek vragen we dat:

  • Je over minimaal 5 jaar werkervaring beschikt met contractmanagement en inkoopvraagstukken met meerdere klantorganisaties en aantoonbare ervaring hebt met meerdere  (Europese) aanbestedingen binnen het Sociaal Domein (WMO) met diverse complexiteit bij voorkeur bij een gemeente of zorgverzekeraar/zorgkantoor.
  • Je over kennis van ontwikkelingen en organisaties beschikt binnen het sociaal domein. Je met gezag en kennis overleg kan voeren met deze organisaties.
  • Je in staat bent om vernieuwend aanbod te vertalen naar contracten, bestaande contracten te onderhouden, te volgen en te herzien.
  • Je stressbestendig bent, je graag initiatief neemt, je onderhandelingsvaardig bent, je opereren kan in een politiek-bestuurlijke omgeving en je in staat bent een netwerk op te bouwen.
  • Je schrijfvaardig bent en in staat bent helder te adviseren (mondeling en schriftelijk) richting management en bestuur.

Competenties:
Ondernemerschap, Samenwerken, Onderhandelen, Klantgerichtheid, Probleemanalyse, Omgevingsbewustzijn, Resultaatgerichtheid en Netwerkvaardigheid.

 

Interesse?

Voor inhoudelijke vragen over de functie en het samenwerkingsverband kun je contact opnemen met Melissa Jansen, Projectleider Implementatie WMO Begeleiding 06-34823898
Je kan tot uiterlijk 10 juni 2019 je motivatiebrief en CV sturen naar: ellen.van.neutegem@tilburg.nl  

Procedure

We hebben een selectiecommissie welke is samengesteld uit  leidinggevenden vanuit de 7 regiogemeenten en een adviescommissie met een afvaardiging van de collega's/ medewerkers binnen het werkveld.

De inzet van een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Gezien de aard van de werkzaamheden en werkomgeving is het overleggen van een positieve VOG vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.