Veiligheid en doorstroming kruising Ringbaan-Zuid en (Oude) Goirleseweg

Met de komst van verschillende woonwijken is het belangrijk om te kijken naar de omgeving van de kruising Ringbaan Zuid – (Oude) Goirleseweg. Door deze ontwikkelingen veranderen en verhogen ook de verkeersstromen. De gemeente wil dat het verkeer veilig en vlot kan doorstromen en ziet hier wat knelpunten.

Daarom gaat advies- en ingenieursbureau Movares voor de gemeente aan de slag met een variantenstudie. Deze studie moet uiterlijk september 2021 afgerond zijn.

Variantenstudie: waarborgen afwikkeling verkeer en verbeteren veiligheid

Om te komen tot veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer wordt gekeken naar mogelijkheden om het kruispunt aan te passen door middel van een verkeerskundige variantenstudie. De eerste stap in de variantenstudie is de verkenning naar de knelpunten die worden ervaren in de huidige situatie. Daarnaast hebben we in Nederland de laatste jaren steeds vaker te maken met hevige regenbuien, hitte en droogte. Daarom wordt er tijdens deze studie ook gekeken naar de bomen in de omgeving, het tegengaan van hittestress en het bergen van water.

Wat vindt u van het kruispunt?

De inbreng van inwoners als gebruiker van het kruispunt is waardevol voor het onderzoek. Daarom is er input opgehaald bij de omwonenden. Zodra alle opgehaalde gegevens zijn verwerkt, ontvangt u meer informatie over het vervolg van het project.

Meer informatie

Inwoners met vragen, kunnen contact opnemen met projectleider Frank van den Broek van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 91 32 of via e-mail rbzuid@tilburg.nl.