Vervolg plannen locatie Zwijsen

Het Zwijsen gebied in de Spoorzone wordt de komende jaren ontwikkeld om te wonen, te werken en te verblijven. Daarnaast komt er ruimte voor commercie en een parkeergarage die genoeg ruimte biedt aan bewoners en bezoekers van de Spoorzone. 

Het gaat om het gebied aan de Burgemeester Brokxlaan dat nu dienst doet als parkeerterrein. Locatie Zwijsen bestaat uit drie deelgebieden: Zwijsen 1, Zwijsen 2 en de parkeergarage. 

Parkeergarage

De start van de bouw staat gepland medio 2021. Volgens planning wordt de parkeergarage als eerste opgeleverd in 2022. In de nieuwe garage komt plek voor circa 800 parkeerplekken. 

Deelgebied Zwijsen 1

Woningen worden hier gecombineerd met en kantoren gelegen aan informele hofjes. Zwijsen 1 wordt ontwikkeld door Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en DAT architecten. 

Deelgebied Zwijsen 2

In het deelgebied Zwijsen 2 is er ruimte voor woningen, kantoren, commerciële functies en een hotel. Samen met de Polygonale Loods vormt het Zwijsen 2 de entree naar dit gebied. Opdrachtgevers en ontwikkelaars zijn Van Wijnen en Trebbe. Architect is Zwarte Hond Architecten. 

Digitale bewonersavond 18 maart

Vanwege de coronamaatregelen zijn fysieke bewonersavonden niet mogelijk. Daarom organiseerde de gemeente 18 maart een digitale bewonersavond. De gemeente en de ontwikkelaars informeren u graag over de stand van zaken en de bouwplannen.

Proces

In het Koersdocument dat in april 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn de globale ontwikkelingskaders voor de Spoorzone als geheel en voor de deelplannen vastgesteld. Daarnaast is er voor de Spoorzone in 2020 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Voor de drie deelgebieden in Zwijsen moeten de beleidsregels worden opgesteld. Na vaststelling van deze regels door de gemeenteraad, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. 

De gemeente zal bij bouwplannen de direct betrokkenen dan wel belanghebbenden uitnodigen om plaats te nemen in een planteam. Dit planteam kunt u zien als een soort werkgroep waarin de beleidsregels en bepaalde ontwerpvraagstukken voor het bouwplan worden besproken met elkaar. De gemeente en de initiatiefnemer van het bouwplan zitten ook in het planteam. Het planteam komt een aantal keren bij elkaar en zal ook een advies uitbrengen over de beleidsregels alvorens de beleidsregels ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naast het planteam geeft het kwaliteitsteam bestaand uit experts op het gebied van stedenbouw, architectuur en erfgoed een advies. 

Planteam

Voor de ontwikkeling van het gebied zoekt de gemeente nog naar leden voor het planteam. Het is belangrijk dat er veel buurtbewoners deelnemen om de stem van de buurt mee te laten tellen in de planvorming. Als u hier interesse in heeft kunt u dit per mail kenbaar maken. 

Meer informatie

Meer weten over de ontwikkeling van Zwijsen en de rest van de Spoorzone?
Bekijk dan de video op Youtube die de ontwikkelingen in de Spoorzone de komende jaren in beeld brengt.

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Jop Verweel van de gemeente Tilburg. Hij is van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 013-5428940 en per e-mail jop.verweel@tilburg.nl.