Sociaal asielbeleid

De gemeente Tilburg investeert in maatregelen voor vluchtelingen die in Tilburg komen wonen, zodat zij een gelijke startpositie hebben in de maatschappij.

Actieplan Integratie en participatie

Door vluchtelingen in het eerste jaar extra begeleiding te bieden en te investeren in re-integratie, werk of opleiding is de kans op economische zelfstandigheid groter dan zonder deze begeleiding. Zij missen immers kennis over de Nederlandse taal, samenleving, onderwijs en de arbeidsmarkt.  Na een jaar stromen vluchtelingen door naar de reguliere dienstverlening voor werk en re-integratie.

De maatregelen staan beschreven in het Actieplan 'Integratie en participatie van vluchtelingen'. Er zijn 8 thema's (actielijnen) benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving. Zoals: huisvesting, versterken onderwijs, stimuleren en ondersteunen van studie, versterken toegang tot hulp en zorg, meedoen in de wijk. Wie het nodig heeft, krijgt passende ondersteuning, zoals alle Tilburgers. De gemeente Tilburg werkt hierin samen met partners in de stad.

Voorbeelden zijn:

  • Klantregie vanuit afdeling Werk en Inkomen,
  • Een participatieverklaringstraject van 12 weken met aandacht voor kennis van de Nederlandse taal en samenleving,
  • De inzet van vrijwillige wijkgidsen die statushouders ondersteunen bij het wegwijs worden in hun wijk en buurt.

Lees het raadsvoorstel en het complete actieplan.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Een specifieke asielstroom wordt gevormd door Alleenstaande Minderjarigen Vluchtelingen (AMV's). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders en/of partner in Nederland asiel hebben aangevraagd.

Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht) vangt in de regio ongeveer 160 AMV's met een status op, waarvan de helft in Tilburg. Het COA vangt AMV's op die in procedure zitten of zijn uitgeprocedeerd. Het COA vangt deze groep AMV's niet meer op in AZC's en andere grootschalige opvanglocaties, maar groepsgewijs in woningen en andere kleine panden in steden. In Tilburg vangt het COA in 2 locaties ongeveer 40 jongeren op.