Wagnerplein

Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren nogmaals een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Eind 2021 volgen er besluiten en is duidelijk of de plannen doorgaan.

Visie Wagnerplein - Von Weberpark

BPD heeft mede op verzoek van de gemeente een eerste visie voor het Wagnerplein en het Von Weberpark opgesteld. Deze visie gaat uit van circa 270 nieuwe woningen (grotendeels appartementen), 1700 m2 commerciële ruimte (horeca, winkels of ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven) en een upgrade van het Von Weber park. Ook de verkeerssituatie rond het Wagnerplein maakt onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Het nieuwe plan moet een oplossing gaan bieden voor de opstoppingen op de kruispunten met de Brucknerlaan en Haendellaan.

Impressie BPD: De rode gebouwen zijn toekomstige gebouwen. Indien de plannen doorgaan, moet er allereerst een nieuw bestemmingsplan komen. Dat is waarschijnlijk begin 2023 klaar. Er wordt dan gebouwd tussen 2023 – 2028.

Komend najaar gaan de gemeente en BPD de haalbaarheid onderzoeken. Dat doen zij samen met de ondernemers, bewoners en andere geïnteresseerden. Op basis van deze bijeenkomsten worden de plannen vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Eind 2021 neemt de gemeente op basis hiervan een besluit of het project door kan gaan.

Informatieavond 13 september 2021

Ook al zijn de plannen nog niet zeker, de gemeente en BPD hebben 13 september j.l. online een toelichting gegeven. Tijdens deze avond vertelde de gemeente over de vervolgstappen en lichtte BPD de visie toe. De visie geeft een eerste impressie waar de nieuwe woningen komen, welke functie het Von Weberpark kan krijgen en hoe wordt gedacht over het parkeren. Er waren op deze avond nog geen ontwerpen te zien; dat gebeurt pas in een later stadium. Natuurlijk was er ook alle ruimte voor vragen. 

Kon u niet aanwezig zijn op de avond en heeft u wel vragen? Of heeft u achteraf nog vragen? Mail uw vraag naar wagnerplein@tilburg.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk via de mail een antwoord op uw vragen. 

Klik hier om de avond terug te kijken. 

Meer informatie

Heeft u andere vragen? Dan kunt u mailen naar projectleider Jochem van Engelen via jochem.van.engelen@tilburg.nl of 013 - 532 60 25.

Stichting Straat organiseert in activiteiten in september

Van 3 september t/m 3 oktober organiseert Stichting Straar het culturele evenement Heikant: een Wereldwijk. Gedurende die maand vinden in de Heikant vele activiteiten plaats, waaronder excursies, tentoonstellingen, een wijkquiz en een spetterend slotweekend vol verrassende optredens. Tevens verschijnt het boek Heikant: een Wereldwijk van Berry van Oudheusden. Het volledige programma is gratis toegankelijk, voor bepaalde onderdelen moet je wel reserveren. Informatie hierover en de actuele stand van zaken op de website van stichtingstraat.