Privacystatement

De gemeente Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers van www.tilburg.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

De gemeente Tilburg kan bovenstaand privacystatement wijzigen. Vragen over het privacystatement van de gemeente Tilburg, kunnen worden gericht aan:

Gemeente Tilburg
Burger- en Ondernemerszaken
Afdeling POI, o.v.v. Privacystatement
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

E-mailbericht

De informatie verzonden met een e-mailbericht uit deze site is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.