Register toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Tilburg streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Tilburg vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register en zijn hieronder ook te lezen. Er is een verdeling in sites van de gemeente Tilburg en sites voor de regio/gecombineerde sites.

Toegankelijkheidsverklaringen Tilburg

Register toegankelijkheidsverklaringen gemeente Tilburg
Naam URL Verklaring
Tilburg.nl en Winkel Tilburg.nl www.tilburg.nl en winkel.tilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Aandeslagmetjehuis www.aandeslagmetjehuis.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Agenda Sociaal www.agendasociaal013.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Alles uit jezelf allesuitjezelf.nl/tilburg Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Andes (wegwerkzaamheden) live.andes.nl/tilburg Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Brabants Afval Team (BAT) www.bat.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Cupudo www.cupudo.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Dit is ook mensenhandel www.ditisookmensenhandel.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Duurzamertilburg www.duurzamertilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie www.evie.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Evie (mobiele applicatie)   Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Fixi www.fixi.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond en gelukkig in Tilburg www.gezondengelukkigintilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Gezond verzekerd www.gezondverzekerd.nl/gemeente/tilburg/ Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Maak je punt (gemeenteraad Tilburg) www.maakjepunt.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Matching Inforing matching.inforing.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Mijn afvalwijzer www.mijnafvalwijzer.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Monitor Gezond en Gelukkig in Tilburg gezond-en-gelukkig.tilburg.nl/home Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nazca (bodeminformatie) tilburg.nazca4u.nl/rapportage Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Raad Tilburg www.raadtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Rekenkamer Tilburg rekenkamertilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Spoorzone Tilburg www.spoorzonetilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Sport in Tilburg www.sportintilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
T-Helpt www.t-helpt.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg in Cijfers tilburg.incijfers.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Lokale Lastenmeter tilburg.lokalelastenmeter.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Stadsmonitor tb.incijfers.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg Student App www.tilburgstudentapp.com Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburg we helpen www.tilburg.wehelpen.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Tilburgse Kermis www.detilburgsekermis.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Try Out Tilburg www.tryouttilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Verloren of gevonden www.verlorenofgevonden.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
VVV Tilburg www.vvvtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wandelen in de wijk App   Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer participatie www.wegwijzerparticipatie.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werken voor Tilburg www.werkenvoortilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
     

Toegankelijkheidsverklaring Regio/gecombineerde sites

Register toegankelijkheidsverklaringen regio/gecombineerde sites
Naam URL Verklaring
Als je uit elkaar gaaat www.alsjeuitelkaargaat.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Innovatienetwerk Jeugd www.innovatienetwerkjeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Nieuwe Brabanders www.nieuwebrabanders.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Ondernemersakkoord www.ondernemersakkoord.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Regio Hart van Brabant www.regio-hartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Samen met de jeugd www.samenmetdejeugd.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Talent uit werkhart www.talentuitwerkhart.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Toegang Tilburg www.toegangtilburg.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Wegwijzer HvB wegwijzerhvb.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Werk samen www.werk-samen.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
WSP Midden-Brabant www.wspmiddenbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorgen om een kind www.zorgenomeenkind.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl
Zorg in regio Hart van Brabant www.zorginregiohartvanbrabant.nl Bekijk de verklaring voor deze site op toegankelijkheidsverklaring.nl