Biezenmortelsestraat

De gemeente gaat de fietspaden langs de Biezenmortelsestraat opknappen. Het gaat om het deel tussen de Gommelsestraat en de Runsvoort. De fietspaden zijn op veel plekken ongelijk door boomwortels en er zitten veel hobbels en kuilen in.

Begin 2020 zijn inwoners hierover geïnformeerd en in april hebben ze via een enquête hun ideeën en wensen over de fietspaden door kunnen geven. In juli zijn de resultaten van de enquête met de inwoners gedeeld.

Haalbaarheidsonderzoeken

De gemeente heeft haalbaarheidsonderzoeken gedaan. Helaas blijkt uit de onderzoeken dat er geen duurzame oplossingen zijn waarbij de bomen behouden kunnen worden. Hoe de gemeente Tilburg omgaat met haar bomen is door de gemeenteraad vastgelegd in de zogeheten ‘Bomenverordening’. Hierin staat beschreven dat de bomen zoveel mogelijk moeten worden behouden. Hierdoor zijn de kaders van het project veranderd.

Geplande werkzaamheden

De fietspaden krijgen een nieuwe toplaag (asfalt) waardoor de wortelbeschadiging wordt beperkt om de levensduur en de kwaliteit van de bomen te behouden. Zo kan er weer comfortabel worden gefietst. Bij de jonge bomen langs de fietspaden plaatst de gemeente wortelschermen om de wortelopdruk in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De gemeente voert ook de nodige reparaties uit aan de rijbaan. De werkzaamheden worden naar verwachting na de zomer 2022 uitgevoerd.

Ontwerp

Hieronder de ontwerpen voor de Biezenmortelsestraat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Bayram Küçük. Hij is maandag t/m donderdag bereikbaar via telefoonnummer 06 50 09 12 49 en via e-mail bayram.kucuk@tilburg.nl.