Den Bogerd

In Udenhout wordt gewerkt aan de nieuwe woonwijk 'Den Bogerd': een ruim opgezette en groene wijk die aansluit bij het prettige dorpse karakter van Udenhout. In de wijk veel ruimte voor groen en volop plek om te spelen.

Park Ter Roomley

Midden in de wijk ligt natuurpark Park Ter Roomley met mooie wandelpaden en plekken om te spelen. De basis voor dit park is het beekje Roomley en de aangrenzende groene omgeving. Dit beekje is ook voor de regio van belang en moet daarom goed blijven functioneren. Waterschap De Dommel zorgt voor het beheer. De Roomley is afhankelijk van de regen en de hoogte van het grondwaterpeil. Daardoor zal het waterpeil in de zomer lager zijn. Bij hevige regenbuien loopt ook water vanaf de kern in Udenhout naar de Roomley en staat het waterpeil hoger. Ook in de winter en het begin van het voorjaar zal het waterpeil over het algemeen veel hoger staan en kunnen ook de retentiezones in het park overspoelen. In deze zones kan water worden opgevangen tijdens hevige regenbuien. Via deze zones kan het water langzaam de bodem inzakken. Dit is goed voor natuur en milieu.

Eind 2023 zorgt de projectontwikkelaar dat er 3 bruggetjes over de Roomley komen zodat het park ook vanuit het westen goed bereikbaar wordt.

Meer informatie

Meer informatie over de woningen en kavels in Den Bogerd op de site den-bogerd.nl.

Voor vragen over werkzaamheden in de wijk kunt u contact opnemen met Lennart Korevaart, toezichthouder namens GEM Den Bogerd. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06- 11 29 04 69 en per e-mail lkorevaar@adcim.nl.

U kunt ook contact opnemen met Bas van Hest, toezichthouder namens gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 25 77 59 85 en per e-mail bas.van.hest@tilburg.nl.