Noord 2040

Tilburg Noord is een kleurrijke wijk die volop in ontwikkeling is. Samen met bewoners en wijkpartners ontstaan allerlei mooie initiatieven die gericht zijn op Noord 2040: een wijk met toekomst.

ForwArt

ForwArt is een initiatief binnen de PACT-aanpak in Tilburg Noord. Een unieke coalitie van culturele organisaties, ROC, politie, jongerenwerk, woningbouwcorporatie, gemeente en ontwikkelaar BPD. Zij worden ondersteund door een actieve leeromgeving vanuit de Tranzo, een instituut van de Tilburg Universiteit.

Al deze partners investeren samen in de ontwikkeling van een cultureel ecosysteem in Tilburg Noord. Met de bedoeling dat jongeren in Tilburg Noord meer mogelijkheden krijgen voor persoonlijke identiteitsvorming en identiteitsuiting, en meer toekomstperspectief ervaren. Daarmee draagt dit experimentele initiatief bij aan het welbevinden en het vergroten van de individuele veerkracht van jongeren in Tilburg Noord. Hiermee wordt ook de weerbaarheid van jongeren tegen o.a. criminele invloeden vergroot.

Partners

  • Corpo Máquina is een beweging gebouwd op samenwerking. Tussen jong en oud, arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid, zwart en wit, tussen kunst, welzijn en onderwijs. Corpo Máquina laat voelen dat mensen op een basale manier met elkaar verbonden zijn, voorbij sociale, economische en culturele constructies. Bezoek de website van Corpo Maquina.
  • Het Zuidelijk Toneel (HZT) is een Nederlands repertoiregezelschap. Het gezelschap is sinds 2009 gevestigd in Tilburg. Het gezelschap richt zich op Nederland met een bijzondere aandacht voor de eigen regio: Noord-Brabant. Bezoek de website van het Zuidelijk Toneel.
  • Fashionclash is een innovatief en interdisciplinair showcaseplatform voor mode en een wereldwijd netwerk van opkomende ontwerpers en kunstenaars. Bezoek de website van Fashionclash.
  • Omroep Tilburg is als lokale omroep betrokken bij het uitdragen van trots onder de jongeren in Tilburg Noord. Bezoek de website van Omroep Tilburg.

De verschillende partners gaan samenwerken in het ART Village in het Ypelearpark, in het hart van de wijk.

Wijkontwikkelingen

Tilburg Noord is een wijk waar gewerkt wordt met een PACT-aanpak. Meer over deze aanpak staat op de pagina wijken. Ook wordt er door verschillende partners gekeken naar de ruimtelijke inrichting van de wijk: waar liggen kansen en hoe kan de wijk een diverser woonaanbod krijgen?

Hieronder staan voorbeelden van projecten en initiatieven die helpen bij de ontwikkeling van de wijk.

Wijkarena

Naast de reguliere trajecten, is in het voorjaar van 2019 gestart met Wijkarena's. Onderzoeksinstituut DRIFT heeft dit proces begeleid. DRIFT is gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft zich gespecialiseerd in transitiekunde.

De Wijkarena's bestonden uit drie bijeenkomsten in de periode maart-mei 2019. 25 voorlopers uit de wijk zijn samen op zoek gegaan naar dieperliggende oorzaken en patronen in de ontwikkeling van Tilburg Noord. Het doel van de Wijkarena was om grip te krijgen op de veranderende wereld in en rondom Noord en hoe daar op innovatieve wijze op ingespeeld kan worden. Bekijk het filmpje over de wijkarena's via YouTube.

Uit de bijeenkomsten van de Wijkarena kwamen 4 waarden voor de wijk naar voren: Place to be, Ontmoeten, Power of the people en Stabiliteit.

JAR

Tilburg Noord heeft een actieve Jongeren Adviesraad (JAR). Zij geven onder andere advies aan de gemeente en zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de Pact-aanpak. De jongeren geven hun mening over hoe de toekomst van Tilburg Noord eruit moet komen te zien. Of ze reflecteren op de plannen die in concept werden voorbereid. De jongeren zijn trots op Tilburg Noord en willen dat uitdragen. Zo is een aantal jongeren opgeleid  als T-Reporter: zij brengen hun boodschap over via de lokale Omroep Tilburg. Bekijk een voorbeeld hiervan via Facebook.

Panorama Lokaal

Architecten, stadmakers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen aan de slag om Tilburg Noord klaar te maken voor de toekomst.

Veel Nederlanders voelen zich thuis in wijken op de rand van stad en groen, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Hun hart ligt er. Het klopt er. Maar de wijken van toen kloppen niet meer met de wensen van nu. Ook voor Tilburg Noord zoekt Panorama Lokaal creatieve ontwerpers die de stadsranden klaar willen maken voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website van Panorama Lokaal

Noord Schoon

Vanaf januari 2020 gaan wijkbewoners in Tilburg Noord merken dat hun omgeving anders wordt onderhouden. Bijvoorbeeld doordat in de buurt vaker wordt geveegd. Dit doet de gemeente samen met de bewoners en de partners in de wijk. Lees meer op de pagina Noord Schoon.