Veelgestelde vragen raadsvoorstel Cityring

Hieronder de veelgestelde vragen raadsvoorstel Cityring 30 augustus 2021.

Antwoorden op de veelgestelde vragen Cityring

Waarom kiest het college voor de minst ingrijpende ingreep (een knip op de Bisschop Zwijsenstraat)?

Deze maatregel heeft voor de komende jaren voldoende effect op het Stadsforum, doet recht aan uitkomsten en adviezen uit de participatie en maakt het Stadsforum nog rustiger en veiliger omdat er een afslaande stroom autoverkeer verdwijnt.

Blijft de binnenstad wel goed bereikbaar voor bezoekers van de horeca, evenementen, winkels etc?

Aan de bereikbaarheid van de binnenstad verandert er niets. De cityring blijft verbonden met alle woningen, bedrijven en parkeergarages. 

Waarom komt er een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat?

De opgave is maximaal 8.000 motorvoertuigen op het Stadsforum. Dit is nodig om voldoende ruimtelijke kwaliteit op het plein te bieden en om er veilig te kunnen lopen en fietsen. Met alleen het losknippen van de Bisschop Zwijsenstraat en het herinrichten van grote delen van de cityring gaat dit niet lukken. De doorgaande stroom over de Piushaven naar de Paleisring is extra nodig. Hiermee verandert er niets aan de bereikbaarheid van de Piushaven en ook zien we geen verschuiving van routes naar bijvoorbeeld de Piusstraat.

Wellicht is op de lange termijn toch een knip bij de Heuvel of het Piusplein nodig. Waarom?

Omdat de cityring niet wordt geknipt kan doorgaand verkeer altijd nog gebruik blijven maken van de cityring. Neemt dit teveel toe en rijden er meer dan 8.000 motorvoertuigen over het Stadsforum dan is extra verluwen nodig. Het is nu alleen niet zeker of en wanneer dit gebeurt. We weten wel dat als dit gebeurt het extra knippen tot de mogelijkheden behoort. 

Mogen de bewoners en ondernemers meedenken bij het maken van de ontwerpen?

Het uitwerken van het maatregelenpakket is maatwerk en doen we samen met betrokkenen. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Door op 13 september in te spreken bij de raadsvergadering. Zie hiervoor de website van de raad: raadtilburg.nl.

Wat vinden de bewoners van de plannen?

Ruim 70% van de 2.000 geënquêteerden is positief over het verluwen van de cityring. Het is een logische stap en de voordelen zijn groot. Met name verkeersveiligheid, rust en extra ruimte voor groen zijn opmerkingen die we vaak hoorden.  

Het linksaf-verbod naar de Bisschop Zwijsenstraat wordt gedaan met cameratoezicht. Bij het Radioplein bleek dit onlangs niet goed te werken. Waarom gaat de gemeente dit dan toch doen op de cityring?

Dat is nog de vraag. We onderzoeken de komende tijd wat het beste is voor het stadsforum: een verzinkbare paal of cameratoezicht. Het grote voordeel van camerahandhaving op het Stadsforum is dat het om een nieuw ontwerp gaat waar de rijrichting rechtdoor is en het logisch is dat je niet afslaat. 

De Heuvelring, Paleisring, de Schouwburgring, de Noordhoekring en de Piusstraat (tussen parkeergarage en Paleisring) krijgen maar 1 rijstrook. Wat gebeurt er met de ruimte die vrijkomt?

We maken 1 strook vrij voor andere functies. Eigenlijk wordt het over de hele lengte een soort van trottoir waar verschillende functies op kunnen komen. Denk daarbij aan veel groen, een stalling voor fietsen en scooters, een plek voor kunst of cultuur, en misschien hier een daar een terrasje op plekken waar dit nu niet mogelijk is. De invulling van deze strook zal niet overal hetzelfde zijn. Voor de kermis en voor evenementen moet dit ook allemaal weer verplaats kunnen worden. 

Vanaf wanneer geldt de nieuwe situatie?

De gemeenteraad bespreekt de plannen op 13 en 20 september 2021, een beslissing valt tijdens de vergadering van 4 oktober 2021. Als de raad instemt met de plannen, start dit najaar het maken van de ontwerpen waarover de raad in de 1e helft van 2022 beslist. De eerste werkzaamheden vinden dan plaats in de Bisschop Zwijsenstraat, de Koopvaardijstraat en de Heuvelring (2022). De werkzaamheden voor het aanpassen van de cityring naar 1 rijstrook en de vrijgekomen ruimte op de Paleisring, Stadshuisplein en de Schouwburgring vinden plaats in 2023/2024, tegelijk met de aanleg van het Stadsforum (omgeving Willemsplein). 

Blijft de cityring open tijdens de werkzaamheden, hoe blijft de binnenstad goed bereikbaar?

In de binnenstad wordt de komende jaren veel gebouwd en verbouwd. Het is zaak dat we de planningen goed op elkaar afstemmen.