Vivaldistraat

De gemeente gaat in de Kapelmeesterlaan, Paganinistraat en Vivaldistraat een calamiteitenleiding aanleggen. Dit is nodig om erge wateroverlast te voorkomen bij stevige regenbuien. Tijdens deze werkzaamheden worden ook het riool en de huisaansluitingen van het riool vervangen.

De straten moeten voor deze werkzaamheden helemaal open. Dit geeft de gemeente de kans om de inrichting van deze straten, na het uitvoeren van die werkzaamheden, op te knappen. Denk dan aan de rijbaan, de stoep, parkeerplaatsen, speelgelegenheid en extra groen. Het aanplanten van extra groen is een manier om de wateroverlast nog meer te verminderen. Via het groen kan namelijk het regenwater langzaam de bodem inzakken.

In de Kapelmeesterlaan komt wel een nieuw riool, maar deze straat krijgt pas later een nieuwe inrichting.

Voordat de gemeente een ontwerp laat maken van de openbare ruimte in de Paganinistraat en de Vivaldistraat, horen we graag van u als bewoner of er ideeën of wensen zijn. U kent de buurt goed en kunt dus goed beoordelen wat prettig is of wat beter kan!

Wensen/ideeën bewoners

Alle bewoners rondom de werkzaamheden hebben tot 20 mei 2022 een idee in kunnen dienen. Deze ideeën of wensen moesten een verbetering zijn van de openbare ruimte in deze straten. Voor een privéterrein konden geen wensen worden ingediend. De gemeente gaat de wensen van bewoners nu uitwerken tot een voorlopig ontwerp.
Er is een vastgesteld budget beschikbaar, dus misschien kunnen niet alle ideeën worden uitgevoerd. In het najaar presenteren we het voorlopig ontwerp aan bewoners.

Uitgangspunten wensen/ideeën

Alle bewoners rondom de werkzaamheden kunnen een idee indienen. Uiteraard moet uw idee of wens een verbetering zijn van de openbare ruimte in deze straten. Voor privéterrein kunnen geen wensen worden ingediend. Er is een bepaald budget beschikbaar, dus misschien kan de gemeente niet alle ideeën uitvoeren. 

Voorlopige planning project

Zomer 2022                        Gemeente werkt de wensen van bewoners uit tot een voorlopig ontwerp
Najaar 2022                        Presentatie van dit voorlopig ontwerp aan bewoners
Najaar/ winter 2022            Verwerken reacties bewoners in het definitief ontwerp
1ste kwartaal 2023             Presentatie definitief ontwerp aan bewoners
2de kwartaal 2023              Gemeente zoekt naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren
3de + 4de kwartaal 2023    Uitvoering van de werkzaamheden