Ontwerp nieuwe inrichting Wethouderslaan e.o.

De Wethouderslaan en 5 zijstraten worden opnieuw ingericht. Dit zijn de Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en Ringbaan-Zuid.

De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en er komen extra bomen en planten. Ook wordt de riolering vernieuwd.

Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating.

Ontwerp

In de periode van eind 2020 – half 2021 heeft afstemming met de omgeving plaatsgevonden over het ontwerp. Via deze pagina kon u ook reageren op het ontwerp. Enkele buurtbewoners hebben dit gedaan.

Informatiebijeenkomst

Vanwege corona was het niet mogelijk om het ontwerp toe te lichten tijdens een fysieke bijeenkomst en ging alles digitaal. Een groep buurtbewoners heeft na de presentatie van het definitief ontwerp aangegeven dat zij zich hierdoor onvoldoende betrokken heeft gevoeld bij het ontwerpproces. Daarnaast zijn enkele inhoudelijke bezwaren bij de gemeente kenbaar gemaakt. Het gaat om de wens om in de zijstraten aan twee kanten te kunnen parkeren en het handhaven van het eenrichtingsverkeer in de Wethouderslaan.

Uiteraard willen we iedereen de kans geven om mee te denken. Daarom waren er maandag 30 mei 2022 en 3 oktober 2022 informatieavonden. Op 3 oktober jl. is het definitieve ontwerp gepresenteerd.

Definitief ontwerp

Na de informatieavond (3 oktober a.s.) wordt het definitieve ontwerp afgerond. Daarna gaat de gemeente de uitvoering aanbesteden. Dan is er ook meer bekend over de startdatum van de werkzaamheden. Enkele weken voorafgaand aan de start van het werk ontvangen omwonenden hierover een bewonersbrief.

Geveltuintje

Om de vergroening bij u in de straat helemaal compleet te maken, biedt de gemeente aan om de aanleg van een geveltuintje voor uw woning mee te nemen in dit project. U kunt dit aangeven via frank.martens@tilburg.nl of op de bewonersavond.

Om de vergroening bij u in de straat helemaal compleet te maken, biedt de gemeente aan om de aanleg van een geveltuintje voor uw woning mee te nemen in dit project. U kunt dan uw huisnummer en e-mailadres doorgeven. U ontvangt een bevestiging hiervan voor de start van de werkzaamheden.

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad?

Kijk op duurzamertilburg.nl voor over maatregelen die u zelf kunt nemen en de subsidies die u bij de gemeente kunt aanvragen op het gebied van klimaatadaptatie.