Ontwerp nieuwe inrichting Wethouderslaan e.o.

De Wethouderslaan en 5 zijstraten worden opnieuw ingericht. Dit zijn de Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en Ringbaan-Zuid.

Wat gaat er gebeuren?

De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en we vervangen de lampen in de lantaarnpalen. Er komen extra bomen en planten en we leggen wadi’s aan. Wadi’s zijn verlagingen in het gras om regenwater in op te vangen. Dit is goed voor de bomen en planten tijdens drogere perioden. Daarnaast vervangen we het riool en komt er een apart riool voor regenwater.

Waarom zijn de aanpassingen nodig?

Met de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een gebied met veel stenen. 

Zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad?

Kijk op duurzamertilburg.nl voor over maatregelen die u zelf kunt nemen en de subsidies die u bij de gemeente kunt aanvragen op het gebied van klimaatadaptatie. 

Definitief ontwerp

Na de informatieavond (3 oktober a.s.) wordt het definitieve ontwerp afgerond. Daarna gaat de gemeente de uitvoering aanbesteden. Dan is er ook meer bekend over de startdatum van de werkzaamheden. Enkele weken voorafgaand aan de start van het werk ontvangen omwonenden hierover een bewonersbrief.

Waar en wanneer zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Deze planning kan veranderen, bijvoorbeeld door slecht weer. Bij iedere start van een nieuwe fase stuurt de aannemer de direct omwonenden een brief. Door het plantseizoen wordt het groen in het najaar aangebracht. 

 • Fase 1: (Kruising) Ringbaan Zuid (begin juni – begin juli)
 • Fase 2: Wethouder Goyaertsstraat + deel Wethouderslaan (begin juli – eind juli)
 • Fase 3: Wethouder Kerstensstraat + deel Wethouderslaan (half augustus – half september)
 • Fase 4: Wethouder Van Roesselstraat + deel Wethouderslaan (half september – half oktober) 
 • Fase 5: Wethouder Ackermansstraat + deel Wethouderslaan (half oktober – half november)
 • Fase 6: (Kruising) Fatimastraat + deel Wethouderslaan (half november – half december) 

Wat merken omwonenden van de werkzaamheden?

Omwonenden kunnen last hebben van werkverkeer en het geluid van de werkzaamheden. Ook zijn de woningen tijdens de werkzaamheden mogelijk minder goed bereikbaar en zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen. Daarnaast wordt de aansluiting van woningen op het riool korte tijd dichtgezet. De aannemer informeert omwonenden wanneer dit het geval is.  

Volg de werkzaamheden via de BouwApp 

Aannemer Den Ouden Infra voert de werkzaamheden uit voor de gemeente. De werkzaamheden zijn te volgen via “De BouwApp”. Wanneer de aannemer een update plaatst, ontvangt u hiervan een melding op uw telefoon of tablet. Download De BouwApp op deze manier: 

 • Ga naar de appstore en download de BouwApp; 
 • Zoek in de app naar “Tilburg Wethouderslaan Groot Onderhoud”; 
 • Selecteer dit project en zet deze in uw favorieten door linksboven op het sterretje te klikken. 

Zijn de werkzaamheden begonnen en heeft u een vraag? 

Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden stelt u aan de aannemer. Dit kan op drie manieren: 

 • Stel u vraag via De BouwApp 
 • Loop binnen in de Bouwkeet. Deze staat tijdens de werkzaamheden op de werkplaats en is iedere werkdag open tussen 07.00 uur en 16.00 uur. 
 • Neem contact op met omgevingsmanager Robin Klotz. Hij is bereikbaar op 06 – 21 69 19 67 of email: r.klotz@denoudengroep.com