Ypelaerpark

De komende jaren staat er flink wat te gebeuren rond het Ypelaerpark en het Belaveld in Tilburg Noord. Zo wordt gedacht aan een betere verbinding met andere plekken in de wijk. Maar ook het vergroten van het gebruik van het park, nieuwe sport- en dansruimtes en zelfs nieuwbouw woningen aan de Bellinistraat.

Deze ideeën krijgen de komende jaren meer vorm, dat doen we samen met de inwoners.

Dansstudio en beweegbox op Belaveld

Eén van de ontwikkelingen is al vrij ver uitgewerkt: de plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) voor dansen en bewegen op het Belaveld. De MFA moet een plek worden voor talentontwikkeling waarbij allerlei culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden en waar rolmodellen uit de wijk een plek krijgen. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport. 

Informatiemiddag 25 april

Op dinsdag 25 april zijn wijkbewoners tijdens een informatiemiddag bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de beweegbox en dansstudio op het Belaveld. Tijdens deze middag kwamen veel vragen en opmerkingen uit de buurt. Ook waren er allerlei activiteiten voor kinderen en zijn er in de wijk ook nieuwe speeltoestellen uitgekozen op plekken waar deze aan vervangen toe waren. De inrichting van de beweegbox zal begin 2024 samen met de buurt worden bepaald waarbij er een uitgebreide keuze is aan toestellen in interactieve hulpmiddelen om sporten en bewegen nog leuker te maken. 

Hieronder staat het verslag en de presentatie van de eerdere bijeenkomst, van maart 2023. Tijdens die avond is gesproken over verkeerstellingen die zijn gedaan in de wijk. De resultaten van de parkeerdruk zijn bekend en staan hieronder.

Vervolg

Op dit moment loopt er een aanbesteding waarbij in januari 2024 een aannemer wordt gecontracteerd om de MFA te gaan bouwen. In de loop van het eerste kwartaal organiseren we een bijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden om het voorlopige ontwerp te presenteren en de aandachtspunten op te halen om het ontwerp af te ronden. Als het ontwerp afgerond is zal de bouwvergunning worden aangevraagd en kan ook de sloopvergunning van het oude gebouw worden aangevraagd. Zodra de vergunningen verleend zijn kan gestart worden met de sloop en nieuwbouw. De verwachting is dat de bouw in de zomer van 2024 gaat starten. 

ForwArt

De MFA is onderdeel van ForwArt. Met het project ForwArt zijn jongeren in Tilburg Noord aan zet. 11 culturele en maatschappelijke partners werken met ForwArt aan een duurzame verandering voor jongeren in Tilburg Noord. Kunst, cultuur, talentontwikkeling en nieuwe culturele voorzieningen bouwen, staan centraal. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kreeg ForwArt een Europese subsidie vanuit UiA.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wesley Zwarts, projectleider van de gemeente. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 63 58 59 en per e- mail via wesley.zwarts@.tilburg.nl.