Ypelaerpark

De komende jaren staat er flink wat te gebeuren rond het Ypelaerpark in Tilburg Noord. Zo wordt gedacht aan een betere verbinding met andere plekken in de wijk. Maar ook het vergroten van het gebruik van het park of zelfs woningbouw. Deze ideeën zijn nog niet concreet en krijgen de komende jaren, samen met de inwoners, meer vorm.

Urban Factory

Eén van de ontwikkelingen rond het park is al wel wat verder uitgewerkt, de plannen voor een de Urban Factory ,De Urban Factory moet een plek worden voor talentontwikkeling waarbij allerlei culturele en sportieve activiteiten plaatsvinden en waar rolmodellen uit de wijk een plek krijgen. Denk hierbij in de richting van dans, toneel en sport. De Urban Factory biedt een (start)programma voor de ontwikkeling van een beter toekomstperspectief voor jongeren. Werkgelegenheid, educatie en talentontwikkeling staan centraal.

Informatieavond maart

Op donderdag 24 maart zijn wijkbewoners tijdens een informatieavond bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Urban Factory. Tijdens deze avond kwamen veel vragen en opmerkingen uit de buurt. Bijvoorbeeld waarom er voor deze plek is gekozen en of er niet een andere, betere plek zou zijn. Ook gaven bewoners aan bezorgd te zijn over het perspectief voor de jongeren uit de wijk door leerachterstanden, lage schooladviezen, het gebrek aan goede stageplaatsen en leerwerkplekken. Welke rol kan de Urban Factory hierin vervullen?

Hieronder staat het verslag van de avond en is de presentatie nog een keer te bekijken. Ook is tijdens de avond gesproken over verkeerstellingen die zijn gedaan in de wijk. De resultaten van de parkeerdruk zijn bekend en staan hieronder.

Informatiebijeenkomst mei

Na de 1e informatiebijeenkomst is de bewonersgroep TilburgNoordSamen opgericht. Zij hebben op basis van uitgangspunten die ze hebben gekregen van de gemeente samen met de buurt een locatieonderzoek gedaan. Deze locaties hebben zij op een informatiebijeenkomst op 10 mei gepresenteerd aan de wijk. De aanwezigen bewoners konden per locatie aangeven wat ze hiervan vonden. Deze locaties worden nu onderzocht door de gemeente.

Het gaat dan om:

  • Uitbreiding van het huidige wijkcentrum Ypelaer, eventueel in combinatie met gymzaal Belaveld
  • Bouwlocatie Stokhasseltlaan – Beethovenlaan
  • Park Mascagnistraat (locatie voormalige Regenboogschool)
  • Mascagnistraat nabij sporttoestellen
  • Pluktuin Stokhasselt
  • Wagnerplein

Hieronder is het verslag van de avond te vinden en is de presentatie te bekijken.

Vervolg

Op woensdag 2 november worden omwonenden en geïnteresseerden bijgepraat over de uitkomsten van het locatieonderzoek. Ook wordt er meer vertelt over de ontwikkeling rondom het Belaveld, over ideeën die er zijn rondom het aanpassen van de plint van Parkzichtflat en woningbouw aan de Bellinistraat.
Tijdens de bijeenkomst wordt opgehaald of bewoners in kunnen stemmen met de uitkomsten van het locatieonderzoeken. De gemeente kan daarna een besluit nemen over het verder uitwerken van plannen voor o.a. de gymzaal op het Belaveld, het braakliggende terrein aan de Bellinistraat en de plintenaanpak bij Parkzichtflat. Verwachting is dat er eind van het jaar een definitief besluit ligt over de locaties.

ForwArt

De Urban Factory is onderdeel van ForwArt. Met het project ForwArt zijn jongeren in Tilburg Noord aan zet. 11 culturele en maatschappelijke partners werken met ForwArt aan een duurzame verandering voor jongeren in Tilburg Noord. Kunst, cultuur, talentontwikkeling en nieuwe culturele voorzieningen bouwen, staan centraal. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kreeg ForwArt een Europese subsidie vanuit UiA.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wesley Zwarts, projectleider van de gemeente. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 63 58 59 en per e- mail via wesley.zwarts@.tilburg.nl.