Koninklijke onderscheiding voor Marc Doomen

Alle Koninklijke Onderscheiding

Dhr. Marc Doomen uit Tilburg ontving zaterdag 7 januari een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Weterings. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Doomen krijgt deze onderscheiding onder andere vanwege zijn jarenlange inzet voor harmonieorkest L’Echo des Montagnes.

Dhr. Doomen en burgemeester Weterings

(Foto: Joris Buijs)

Burgemeester Weterings reikte de onderscheiding uit ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de heer Doomen als orkestmanager. De uitreiking was tijdens het nieuwjaarsconcert van L’Echo des Montagnes in de Concertzaal in Tilburg.

L'Echo des Montagnes

De heer Doomen is sinds 1992 orkestmanager en 25 jaar bestuurslid (vicevoorzitter) van harmonieorkest L’Echo des Montagnes. Dit Tilburgse orkest bestaat sinds 1867 en speelt in de 1e divisie. Het heeft ook een opleidingsorkest, waar de heer Doomen tevens de oprichter van is. Binnen de amateurmuziek neemt het orkest een belangrijke plaats in. Dit is in hoge mate te danken aan de inzet van de heer Doomen. Hij is als orkestleider en vicevoorzitter verantwoordelijk voor de beleidsmatige en organisatorische ontwikkeling van het orkest en heeft zich enorm ingezet voor de muzikale vooruitgang en de groei van het ledenaantal. Ook heeft hij veel aandacht voor de samenwerking met andere orkesten, muziekscholen, subsidiegevers en koepelorganisaties. De heer Doomen regelt regelmatig optredens van L’Echo des Montagnes in Tilburgse verzorgingshuizen, welzijnsstichtingen en kerken.

Proost

Daarnaast heeft hij in 1977 het Tilburgse carnavalsorkest Proost opgericht. Hij is bij dit orkest actief als bestuurder en speelt zelf mee. De heer Doomen is ook betrokken bij de Brabantse concertserie 'Verrassende Ontmoetingen'. Ook heeft hij een jarenlange sterke betrokkenheid bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM). Deze bond ondersteunt de ruim 300 orkesten en ensembles in Brabant. Naast deelname met het orkest L’Echo des Montagnes aan de Brabantse concoursen en overige activiteiten, heeft de heer Doomen een belangrijke inbreng in de ledenvergaderingen en adviseert hij de bond. In zijn algemeenheid heeft de heer Doomen een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de bevordering van de amateurblaasmuziek in Noord-Brabant.