Belangrijke meldpunten Domus

De gemeente, politie en andere partners uit de stad werken nauw samen om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. U kunt uw ideeën, wensen en vragen over de wijk altijd kenbaar maken. Ook een melding maken van overlast kan. Op deze pagina een overzicht van de voor uw buurt belangrijke meldpunten.

Politie

Verdachte situatie? Spoed? Bel 112.
Geen spoed, wél politie? Bel 0900 - 8844 of politie.nl.
Wilt u anoniem een melding doen? Meld Misdaad Anoniem, bel 0800 - 7000
(melders blijven altijd anoniem) of ga naar meldmisdaadanoniem.nl.

Wijkagenten

Linda Robben en Rolf van de Lisdonk.
wijkagenten-out.tilburg-centrum@politie.nl

Domus Leger des Heils, Edisonlaan

Telefoonnummer: 013 - 206 24 36, 24 uur per dag te bereiken.

RIBW, Professor Keesomstraat

Telefoonnummer overdag (tussen 8:30 en 21:45 uur): 06 - 30 71 90 79 of 013 - 571 44 26.
Telefoonnummer ’s nachts (tussen 21:45 en 8:30 uur): 06 - 31 03 61 70.

Wijkregisseur gemeente

Wilt u graag met de gemeente praten over uw buurt? Neem dan contact op met uw wijkregisseur: Younes Nahnahi - younes.nahnahi@tilburg.nl of bel 013 - 542 93 57.

Tip of melding over uw buurt

Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Andere meldingen, tips over uw buurt? Meld het via de pagina melding maken op deze site. Of download de gratis Fixi app. Of bel 14 013 (maandag t/m vrijdag tussen 8 en 18 uur).

Illegale kamerverhuur

Als er 3 of meer kamers worden verhuurd in één pand moet er een vergunning zijn verleend. Op de pagina kamerverhuur staat een lijst met alle kamerverhuurpanden in Tilburg. Heeft u vermoedens van illegale kamer-verhuur en staat het pand niet op de lijst? Maak hier dan een melding van door te bellen naar 14 013 of via de pagina melding maken op deze site.

Ruzie, geweld of crisissituatie

Geweld in huiselijke kring? Of het om uzelf gaat of om iemand anders. Als u het zeker weet maar ook als u al een tijd rondloopt met een vermoeden. Kijk voor hulp en advies op veiligthuismiddenbrabant.nl of bel met Veilig Thuis, 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Crisissituatie of verward gedrag?

Heeft u te maken met een crisissituatie of met mensen die verward gedrag vertonen? Bel dan het Crisis Interventie Team (CIT). Dit team biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. 0800-8013.

Ruzie met de buren?

Bezoek de site buurtbemiddelingtilburg.nl of bel het AdviesPunt: 013 - 549 86 46.

Buurtwhatsapp

Groepen bewoners in de wijk gebruiken WhatsApp om onveilige situaties aan elkaar te melden. Met een berichtje kan je elkaar waarschuwen voor verdachte situaties. Aanmelden kan door een mail te sturen naar tilburgveilig@tilburg.nl.