ESF Pilot Joint Action Plan

Tilburg voert een project uit onder de regeling ESF Pilot Joint Action Plan van de Europese Commissie. Als onderdeel van de ESF Pilot JAP worden begeleidingstrajecten van jongeren en statushouders ingezet.

Door deel te nemen aan dit éénmalige initiatief van de Europese Commissie draagt Tilburg bij aan het vormgeven van het nieuwe ESF+ beleid voor 2021-2027. De begeleidingstrajecten worden getoetst op uitkomst en impact. De uitkomsten van het project zal de Europese Commissie gebruiken voor het beter inrichten van het ESF+ programma.

Partner: Midpoint Brabant, Ministerie van SZW, Europese Commissie
Looptijd: 2019-2020
SITS-bedrag: € 659.635,-
Subsidieprogramma: Europees Sociaal Fonds

Contactpersoon is Tanja Jansen-Hassouna, bereikbaar via tanja.jansen-hassouna@tilburg.nl.