Tijdelijke opvang statushouders in Koning Willem II-kazerne

Tilburg vangt tijdelijk statushouders op in een van de gebouwen van de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid. Het gaat om opvang van zo’n 200 tot 240 statushouders tot uiterlijk 1 november 2022.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Tilburg of de omliggende regio en starten met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, verblijven ze in de Koning Willem II-kazerne.

Waarom tijdelijke opvang?

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft problemen met de opvang van asielzoekers, de asielzoekerscentra (AZC) in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe en de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert.

Tussenvoorziening

Een tussenvoorziening voor statushouders versnelt de uitstroom vanuit asielzoekerscentra en zorgt voor ruimte voor de opvang van vluchtelingen in asielzoekerscentra die nu al vol zitten. Met deze tijdelijke oplossing in de Koning Willem II-kazerne wordt een crisisnoodsituatie zoals in 2015 voorkomen. Toen moesten asielzoekers in sporthallen en tenten door het hele land worden opgevangen en werden groepen mensen binnen korte tijd verplaatst van de ene naar de andere noodopvang. Dat is niet menselijk en voor de gemeente Tilburg dus niet acceptabel. Daarom heeft de gemeente Tilburg besloten om mee te werken aan de vraag van het COA en de Koning Willem II-kazerne voor maximaal 1 jaar, tot uiterlijk 1 november 2022, in te zetten als opvanglocatie voor statushouders. De geplande nieuwbouw op het kazerneterrein loopt daardoor nauwelijks vertraging op. De fasering in de ontwikkeling van het gebied (sloop en bouwrijp maken) wordt in overleg met de projectontwikkelaar aangepast.

Als vrijwilliger helpen bij de opvang

Voor diverse activiteiten op de Willem II-kazerne worden nog vrijwilligers gezocht. Dus heb je zin en tijd om te helpen, kijk dan op de website van ContourdeTwern.

Informatieavonden

Tijdens de informatieavonden gaven een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders en het COA een toelichting op het besluit. Omwonenden konden met eventuele vragen, opmerkingen of aandachtspunten terecht bij betrokken medewerkers van de gemeente Tilburg en het COA.

Van de 1e informatie-avond op 19 oktober is een filmpje gemaakt. Dat is hieronder via YouTube terug te kijken.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Tilburg via telefoonnummer 06- 29 63 69 65 en per e-mail via opvangkazerne@tilburg.nl

Op de pagina veelgestelde vragen staat meer informatie over de opvang en de ontwikkeling van het gebied Koning Willem II kazerne.