Vergroenen binnenstad

De gemeente wil in de straten binnen de cityring van Tilburg zoveel mogelijk extra groen planten. Dit in het kader van het veranderende klimaat (klimaatadaptatie).

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via de plantvakken kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating.

In de groene en oranje straten worden of zijn projecten opgestart. Het gaat om ongeveer 40 straten. De uitvoering is voorzien tot en met 2023. Ook in de straten met een andere kleur worden klimaatadaptieve maatregelen genomen. Dit zijn aparte projecten.

Ontwerp voor vergroenen 5 (oranje) straten klaar

De gemeente gaat het bestaand groen verbeteren en zoveel mogelijk bestrating vervangen door groen. Met dit als één van de uitgangspunten is één ontwerp gemaakt voor de Korte Schijfstraat, Schoolstraat, Vincentiusstraat, Korte Tuinstraat en de Telefoonstraat (zie beige straten op de kaart). Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor deze 5 straten. De werkzaamheden in de Korte Schijfstraat, Schoolstraat en Vincentiusstraat starten 27 februari 2023 en duren 4 weken. De werkzaamheden in de overige straten starten in het najaar van 2023. Omwonenden krijgen hierover nog een brief.  

Plan van aanpak groene straten

Deze vergroening gebeurt op 3 niveaus:

  1. Gemeentelijk groen: uitgangspunt is het realiseren van een robuuste (groen)structuur van bomen en beplanting in de openbare ruimte. De mogelijkheden worden in kaart gebracht en verwerkt in een ontwerp.
  2. Individueel groen: het mogelijk maken van geveltuintjes en andere kleinschalige groenprojecten samen met inwoners en ondernemers. Er wordt drempelverlagend gewerkt om inwoners en ondernemers te inspireren en faciliteren mogelijkheden om te vergroenen. Vergroening vindt plaats in de openbare ruimte en in, aan en op individuele eigendommen. Het beheer ligt bij de bewoners / ondernemers.
  3. Gezamenlijk groen: een co-creatie waarin samen met de buurt in een aparte (ontwerp)opgave het groen in de straat wordt gerealiseerd. De vergroening vindt plaats in de openbare ruimte en in, aan en op individuele eigendommen. Het beheer is een gezamenlijke inspanning.

Definitief ontwerp (groene straten)

Mei 2021 was er een digitale informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de wensen en opmerkingen vanuit de buurt opgehaald. Mede op basis hiervan is een voorlopig ontwerp gemaakt. Over dit ontwerp is in september een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het aantal reacties was beperkt; op basis hiervan is inmiddels het definitief ontwerp gemaakt. 

Het ontwerp vindt u via de link hieronder (bekijk de Storymap). Hier kunt u lezen over de doelstellingen, de projectgrens en de diverse onderdelen van het project. Maar ook over wat u zelf kunt bijdragen aan het vergroenen van de binnenstad.   

Heeft u andere vragen naar aanleiding van dit project kunt u mailen met groenebinnenstad@tilburg.nl.

Vervolg project

De vergroeningswerkzaamheden worden verspreid over de periode begin 2022 tot eind 2023. Ze zijn tijdens het plantseizoen (voor- en najaar). Voor de start van de werkzaamheden in uw straat, ontvangen omwonenden een bewonersbrief met meer informatie over de fasering en de planning.

Klimaatbestendige maatregelen op eigen terrein

De gemeente verstrekt jaarlijks subsidie aan inwoners en ondernemers die maatregelen in en rond de woning of onderneming nemen, om bij te dragen aan een klimaatbestendige stad.

Het gaat om maatregelen zoals de aanleg van een groen dak of groene gevel, het vervangen van tegels door groen en de aanleg van waterberging en infiltratie in de tuin, zodat het regenwater in de bodem kan zakken. De combinatie van maatregelen draagt bij aan het tegengaan van alle gevolgen van de klimaatverandering: wateroverlast, verdroging en hittestress. De regeling geldt voor zowel particulieren als woningcorporaties, VVE's, bedrijven, instellingen en ondernemers. Meer informatie staat op de pagina klimaatbestendig wonen op deze website.

Meer informatie

Vragen? Neem dan contact op met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 83 87 en per e-mail frank.martens@tilburg.nl.