Meerjarenprogramma openbare ruimte

Op 5 december 2018 heeft het College ingestemd met het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2019-2022 (MJP).

Het Meerjarenprogramma 2019-2022 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. Het MJP laat de projecten zien die een bijdrage leveren aan de bestuurlijke doelen. Met de projecten uit het MJP wordt ook de kwaliteit van de buitenruimte in de gemeente Tilburg op peil gehouden en waar nodig verbeterd.

Het MJP wordt jaarlijks opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle wensen. Daarbij wordt gelet op verschillende vragen: is het technisch mogelijk, hoe lang duurt de voorbereiding en wat zijn de belangen en activiteiten van externe betrokkenen, zoals netbeheerders Enexis en BrabantWater en de dorps- en wijkraden? En uiteraard moet er voldoende geld zijn om alles te kunnen betalen.

Voorbereiding projecten

In het MJP wordt het jaar genoemd waarin volgens de planning de 'schop de grond in gaat'. Vanzelfsprekend wordt er daarvoor al gewerkt aan de voorbereiding van die projecten. Op de kaart onderaan de pagina is te bekijken welke projecten de komende jaren worden voorbereid. 

Klik na het openen van de kaart in de linkerbovenhoek van het scherm op de knop "Content" om een beperkt aantal selecties te kunnen maken.

Werkzaamheden in uitvoering

Projecten die op dit moment op straat in uitvoering zijn, zijn in te zien op de webpagina 'wegwerkzaamheden en evenementen'. Een link naar die pagina staat hieronder.